02.03.2017 | 11:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akris® – flexibilný herbicíd

Docent Jursík, Ph.D z ČZU v Prahe uvádza, že z úrodového hľadiska sa ako najlepší termín pre aplikáciu herbicídov v kukurici javí preemergentná až skorá postemergentná aplikácia. Tak isto je dôležité aj včasné odstránenie konkurencie burín a zároveň čo najmenšia fytotoxicita používaných prípravkov. Ak nebudú dodržané tieto dve požiadavky, odzrkadlí sa to s určitosťou na výnose a zdraví kukurice.

Porovnávací pokus s herbicídmi v kukurici, 2014, doc Jursík, Ph.D ČZU Praha, testovaných bolo 19 variantov od ôsmych agrochemických spoločností

 

Akris® je selektívny herbicídny prípravok určený na ničenie jednoročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia porastu. Po zbere nijako neobmedzuje výsevy následných plodín. Akris® účinkuje na buriny reziduálne (cez pôdu) aj čiastočne kontaktne (cez list), preto je možná preemergentná aj skorá postemergetná aplikácia (1-3 listy kukurice).

Akris® sa vzhľadom ku širokému aplikačnému oknu (preemergentne až postemergentne do  6. listu kukurice), spôsobu a rozsahu účinku na buriny vďaka kombinácii obsiahnutých účinných látok, stáva jedným z najflexibilnejších herbicídov na ochranu kukurice.

Akris® je kombináciou osvedčených účinných látok dimethenamid-P a terbuthylazin. Dimethenamid-P je účinná látka s dlhodobým pôdnymi účinkom, ktorá vstupuje do burinných rastlín primárne cez koleoptile citlivých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich dvojklíčnolistových burín a je tiež prijímaná koreňmi. DMTA-P má niektoré výnimočné fyzikálno - chemické vlastnosti, vďaka ktorým ľahko preniká ako do kvapalnej, tak aj do plynnej fázy pôdneho systému. Je veľmi dobre rozpustný a pohyblivý v pôde. Potrebuje menej pôdnej vlahy aby sa aktivoval účinok, a preto je menej závislý na zrážkach. Okrem toho sa aj v pôde veľmi dobre laterálne (do strán) šíri. Vďaka tomu sa dostáva ľahšie do kontaktu s cieľovými burinami a má preto lepší účinok v sťažených podmienkach, ako je sucho alebo čiastočné pokrytie pôdy pozberovými zvyškami. Medzi účinnými látkami vyniká DMTA-P výborným účinkom na ježatku kuriu.  Podľa doc. Jursíka, PhD z ČZU v Prahe je dimethenamid-D špičkou medzi pôdnymi herbicídmi v účinku na ježatku kuriu. Tak isto má aj výborný účinok aj na ďalšie jednoročné trávovité buriny – mohár, stoklasy, proso, cirok, rosičku krvavú a ovos hluchý.

Terbuthylazin pôsobí najmä proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín a čiastočne tiež proti trávam. Terbuthylazin zosiľňuje účinok látky DMTA-P. Účinná látka v pôde zostáva aktívna niekoľko týždňov a zabraňuje vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného popisu účinných látok, prípravok Akris® má najlepší účinok pri aplikácii v skorých fázach vývoja burín a líši sa podľa druhu burín. Zatiaľ čo trávovité buriny, ako napríklad ježatka, sú kontrolované do fázy maximálne dvoch lístkov, hlavné dvojklíčnolistové buriny Akris® kontroluje až do fázy 2-6 pravých listov.

Na základe týchto skúseností je založené tiež odporúčanie použitia prípravku Akris®. Prípravok je určený predovšetkým na preemergentné a skoro postemergentné ošetrenie kukurice, registrácia ale umožňuje aj použitie v typicky postemergentých termínoch až do fázy 6. listov kukurice. Až do tejto fázy je prípravok voči kukurici selektívny. O spôsobe ošetrenia rozhoduje predovšetkým rastová fáza trávovitých burín. Pri preemergentnej a skorej postemergentnej aplikácii do fázy 2 lístkov ježatky sa používa Akris® sólo v dávke 3,0 l/ha.

Vďaka širokému aplikačnému oknu je možné Akris® použiť aj v prípade, že premeškáte vhodný termín pre skoré postemergentné ošetrenie. Pri ošetrení v neskorších fázach vývoja je treba ku Akrisu pridať partnera, Arrat® s Kelvinom, ktorý dokáže likvidovať vzídené buriny. V tomto prípade ja možné dávku Akrisu znížiť na 2,0 l/ha. Kombinácia je vďaka tomu schopná zlikvidovať vzídené rastliny burín a zároveň zabrániť vzchádzaniu ďaľších vĺn burín. To bol problém predchádzajúcich ročníkov, kedy pri použití iba postemergentných prípravkov dochádzalo niekedy k opätovnému zaburineniu.

Akris® účinkuje na väčšinu jednoročných trávovitých aj dvojklíčnolistových burín, ktoré sa v našich podmienkach prevažne vyskytujú v kukurici. Neúčinkuje na trváce buriny, ako je pýr plazivý alebo pichliač. Pichliač je však spoľahlivo riešený, pokiaľ robíte kombináciu Arrat® + Kelvin. Účinok na najbežnejšie buriny ukazujú nasledujúce fotky z Piešťan v roku 2016.

Kontrola

 

Akris® 3 l/ha, aplikácia PRE

 

Akris® + Arrat® + Kelvin: 2 + 0,2 + 1, aplikácia skorá post

 

Ing. Václav Nedvěd, Phd., foto Ing. Miroslav Demo, BASF

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down