04.03.2019 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Akris® – flexibilný herbicídny prípravok, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Pestovaniu kukurice sa u nás venuje stále väčšia pozornosť. Je to jedno či je to kukurica na zrno, alebo na siláž. Je jedno či kukuricu pestujeme pre potravinárske účely, spracovateľský priemysel ako krmovinu, alebo energetickú plodinu. V každom prípade si kukurica vyžaduje veľkú pozornosť. Kukurica sa pestuje na celom území Slovenska. V každej oblasti sú podmienky na pestovanie rozdielne. Odlišujú sa v rozdielnej teplote, vlahových podmienkach, v rozdielnej pôde a aj v rozdielnom spektre burín. Veľký vplyv na pestovanie kukurice má aj výber vhodnej odrody, výživa, ale aj herbicídna ochrana. Herbicídnu ochranu kukurice volíme podľa druhu pôdy, vlahových podmienok a samozrejme spektra burín na danom pozemku.

Súčasná technológia pestovania  má vysoké nároky na herbicídnu ochranu.

Hlavne  obdobie od vzchádzania po zapojenie riadkov je pre kukuricu veľmi citlivé. V tomto období je konkurencia malých rastlín voči burinám veľmi slabá. Agresivita burín je v tomto období naopak veľmi silná. Buriny odoberajú rastlinám kukurice svetlo, živiny a hlavne vodu. Dôležitá je aj skutočnosť, že buriny cez korene vylučujú škodlivé látky a tým sa buriny stávajú pre rastliny kukurice  výrazným konkurentom. Pre kukuricu je veľmi dôležité včasné odstránenie konkurencie burín, a zároveň čo najmenšia fytotoxicita používaných prípravkov. Ak nebudú dodržané tieto dve požiadavky, odzrkadlí sa to s určitosťou na výnose a zdraví kukurice. Preemergentné alebo skoré postemergentné ošetrenie proti burinám vyhovuje kukurici viac ako klasické postemergentné ošetrenie vo fáze 5 – 6  listov kukurice. Táto skorá aplikácia je ideálna pri silnom zaburinení predovšetkým jednoročnými burinami (ježatka, mrlíky, láskavce a ďalšie).

Výraznejšie prejavy v striedaní suchého a naopak vlhkého počasia v posledných rokoch, núti pestovateľov intenzívnejšie sa zaoberať vhodným výberom termínu ošetrenia kukurice. Ak po zasiati kukurice nastane počasie bez zrážok, je možne počkať s aplikáciou herbicídov, kým nevzídu prvé buriny. V tej dobe je už väčšinou vzídená aj kukurica, obvykle vo fáze 2–3 listov, obdobie skorej postemergentné aplikácie. Tento spôsob ošetrenia znižuje riziko zlyhania zásahu za sucha, a zároveň odstraňuje nežiaduce buriny z porastu ešte skôr, kým začnú konkurovať kukurici. Z hľadiska selektivity je dokonca skorá postmergetná aplikácia pre kukuricu prijateľnejšia. Trendy trhu dokazujú, že pravé tento spôsob ošetrenia je stále obľúbenejší a jeho podiel stabilne narastá už niekoľko rokov po sebe. Ak chcete mať buriny vypálene od začiatku, mala by sa aplikácia v období vzídenia až krátko po vzídení stať základom ochrany kukurice proti burinám. Akris® je herbicíd do kukurice, spĺňa všetky horeuvedené tvrdenia. Vyznačuje sa vysokou selektivitou voči kukurici s ideálnou kombináciou dobre známych účinných látok, terbuthylazin a dimethenamid-P, s pridanou hodnotou. Jeho nižšia závislosť na pôdnej vlhkosti vďaka vyššej rozpustnosti dimethenamidu-P spôsobuje väčšiu mobilitu v pôde, a tým istejší účinok za sucha a na ťažkých pôdach. Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia porastu. Po zbere nijako neobmedzuje výsevy následných plodín. Akris® účinkuje na buriny reziduálne (cez pôdu) aj kontaktne (cez list), preto je možná preemergentná aj skorá postemergetna aplikácia (1–3 listy kukurice). Akris® kontroluje buriny počas ich klíčenia, vzchádzania a tiež po vzídení. Podľa doc. Jursíka z ČZU v Prahe je dimethenamid-P špičkou medzi pôdnymi herbicídmi v účinku na ježatku kuriu. Môžeme ho označiť za najlepší herbicíd na ježatku (až do fázy 2 listov) s reziduálnym pôsobením. Tak isto ma výborný účinok aj na ďalšie jednoročne trávovite buriny - mohár, stoklasy, proso, cirok, prstovku krvavú a ovos hluchý. Akris® ničí nielen jednoročne trávy, ale veľmi dobre reguluje aj všetky dôležité dvojklíčnolistové buriny do fázy 2 pravých listov - zemedym, rumančeky, láskavce, hluchavky, pakosty, drchničku roľnú, mrlík biely, bažanku ročnú a iné.

 

Pokusy Agrovat PS s.r.o. - 2017

 

Prečo použiť Akris®?

 

  • najúčinnejší pôdny herbicíd proti ježatke,
  • minimálna závislosť na pôdnej vlhkosti a výborná pohyblivosť v pôde,
  • flexibilita použitia: možnosť použitia premergentne, skoro postemergentne,
  • účinkuje na široké spektrum jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín
  • vysoká selektivita voči pestovanej plodine.

 

Odporúčania k aplikácii

 

Ak chcete použiť Akris® sólo, tak premergentne pri dobrých vlahových podmienkach. Odporúčaná aplikačná dávka je 3,0 l/ha prípravku Akris® spolu s 200–400 l vody. Táto aplikácia zabezpečí kvalitné odburinenie porastu od začiatku vegetácie bez negatívnych stresových faktorov pre kukuricu. V prípade neskoršieho nástupu zrážok, keď už má kukurica 2 – 3 listy a buriny 1 – 3 listy, je vhodné využiť skoré postemergentné ošetrenie. V tomto prípade vám ponúkame riešenie tank-mix kombinácie prípravkov Akris® 2,0 l/ha + Arrat® 0,2 kg/ha + Kelvin® 1,0 l/ha. Táto kombinácia piatich účinných látok vám zabezpečí nie len kontaktné pôsobenie na už vzídené buriny, ale aj reziduálne pôsobenie počas niekoľkých nasledujúcich týždňov.  Akris® je preto flexibilný herbicíd so selektivitou za všetkých podmienok, ktorý môžete použiť v každej situácii, aby ste dosiahli vysokú herbicídnu účinnosť na  buriny vo vaše kukurici.

 

 

Miroslav Demo

BASF Slovensko

Foto: M.Demo

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down