Aplikovaný Husar Active 1 l a neošetrený pás pozemku s ukážkou zaburinenosti

Aktívne proti burinám a chorobám obilnín

Vysoký podiel obilnín na ornej pôde spojený s nedostatočným striedaním s vhodnými predplodinami zvyšuje každoročne nároky na úroveň ochrany proti škodlivým biotickým faktorom. Herbicídna ochrana patrí neodmysliteľne k hlavným opatreniam v rámci regulácie výskytu burín. Inovácie vo výskume a vývoji prinášajú najnovšie herbicídy so safenerom, ktoré súčasne pohotovo ničia jednoklíčnolistové aj dvojklíčnolistové buriny a zároveň sú vysoko selektívne k obilninám. Ponuka herbicídnych ošetrení obilnín je veľmi široká.

Dôvodov prečo si vybrať práve Sekator® OD ako spoľahlivé riešenie proti dvojklíčnolistovým burinám je niekoľko. Sekator® OD obsahuje safener a dve sulfonylmočoviny, ktoré negatívne nevplývajú na vývin rastového vrchola obilnín. Spektrum účinku je široké, veľmi dobre pôsobí na rumančekovité a kapustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice. Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha. Výhodou použitia herbicídu Sekator® OD je možnosť aplikácie už pri nízkych teplotách od 5°C. Olejová formulácia (OD) zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív.

V porastoch ozimnej pšenice, raže a tritikale zaburinených nielen dvojklíčnolistovými burinami, ale navyše aj metličkou obyčajnou je potrebné zvoliť komplexnejší herbicíd a tým je Husar® WG v dávke 200 g/ha. Tento herbicíd dosahuje spoľahlivú účinnosť aj pri nízkych teplotách, kedy „najviac otužilé“ buriny už vegetujú. Po aplikácii sa prejavuje krátkodobo aj pôdna reziduálna účinnosť. Výhodou Husaru WG je možnosť spoločnej aplikácie s hnojivom DAM 390 pričom táto kombinácia zvyšuje razanciu účinnosti aj na prerastené buriny. Počas plnej jarnej vegetácie, kedy teploty už vystupujú nad 10 °C, je z hľadiska spektra a rýchlosti účinnosti vhodnejším riešením nový Husar® Active v dávke 1 l/ha. V novom Husar® Active je vplyvom spolupôsobenia s ďalšou účinnou látkou 2,4 D 2-EHE a unikátnej olejovej disperzii dosahovaná vyššia a rýchlejšia účinnosť. Spoľahlivejšie je pritom ničený najmä pichliač roľný, pohánkovec ovíjavý, mak vlčí, veronika perzská a mnohé ďalšie druhy burín. Prípravok je miešateľný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi, listovými hnojivami a regulátormi rastu s účinnou látkou chlormequat-chlorid.

Fungicídna ochrana je v súčasnosti nenahraditeľným prvkom technológie pestovania obilnín s výrazným vplyvom na úrodu a kvalitu obilia na potravinárske aj kŕmne účely. Fungicíd Hutton® bol špeciálne vyvíjaný s ohľadom na výskyt patogénov v slovenských a českých podmienkach a v iných krajinách Európy sa nepoužíva. Vďaka trojkombinácii účinných látok spolu s vhodnými rozpúšťadlami a zmáčadlami je k dispozícii všestranný fungicíd proti listovým a stonkovým chorobám. Univerzálnosť tohto výnimočného prípravku potvrdzuje aj registrácia do všetkých pestovaných obilnín. Hutton si získal veľa pestovateľov vďaka prijateľnej cene v porovnaní k zisku, ktorý poskytuje a osvedčil sa aj v ročníkoch so silným tlakom hrdze plevovej. Pri skorých jarných ošetreniach sa používa na ochranu porastov proti steblolamu a častokrát sa pri aplikácii kombinuje s herbicídom. Hutton® vykazuje mimoriadnu úroveň účinnosti proti kompletnému spektru listových chorôb pšenice (múčnatka, septoriózy, hrdze), pričom v dávke 0,8 l/ha má významnú vedľajšiu účinnosť aj na helmintosporiózu pšenice (DTR). Podobne v jačmeňoch ponúka Hutton® nadštandardnú úroveň kontroly všetkých významných listových chorôb (hnedá a rynchospóriová škvrnitosť, múčnatka, hrdze) a súčasne má významný vedľajší účinok aj proti ramuláriovej škvrnitosti. Výnimočná komplexnosť fungicídnej účinnosti prípravku vylučuje potrebu kombinácií s inými fungicídmi.

Fungicíd Hutton® je možné zakúpiť v cenovo výhodných setoch. Na výber sú sety s herbicídom Sekator® OD, s herbicídom Husar® WG alebo s herbicídom Husar® Active. Pestovatelia s väčšou výmerou môžu využiť jednorazovú XL objednávku v množstve 400 litrov Huttonu a celých násobkov tohto množstva (balenie je rovnaké, 5 l kanistre ako pri bežnej objednávke, ale cena je o 5 % nižšia). Zľavu na prípravky v sete a za objednávku XL nie je možné vzájomne kumulovať.

Ing. Ján Hanuska, Bayer

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *