03.11.2014 | 03:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktualizujú plochy kvôli platbám pre farmárov

Slovensko pravidelne každé tri roky aktualizuje 1/3 územia evidovaných produkčných blokov poľnohospodárskej pôdy (LPIS - Land parcel identification system), na základe čoho farmári dostávajú priame platby aj platby v rámci Programu rozvoja vidieka. Určené sú pre rok 2015 len na skutočne poľnohospodársky obhospodarované územia.

BRATISLAVA. "Momentálne spresňujeme register produkčných poľnohospodárskych blokov na podklade digitálnych ortofotomáp ako kľúčového komponentu Integrovaného administratívneho a kontrolného systému – IACS, ktoré sa u nás spracovávajú pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a sú  pokladom pre vyplácanie priamych platieb farmárom. Evidujeme a digitalizujeme zmeny plôch kvôli rôznym zmenám na pozemkoch, akými sú nové cesty, stavby, zaznamenávame zmeny na výmerách. Ide o tisíce máp, ktoré sa musia detailne spresniť," objasnila TASR riaditeľka Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP) Jaroslava Sobocká.
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy bude aktualizovať diely LPIS do jari 2015. Aktualizované mapy zasiela na PPA, ktorá ich distribuuje užívateľom poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom svojich regionálnych pracovísk. V prípade potreby sa spracovávajú výsledky kontrol na mieste, ktoré vykonáva PPA na základe žiadosti o priame platby zo strany poľnohospodárskeho subjektu.
"Aktualizácia LPIS zabezpečuje, aby priame platby PPA vyplácala len oprávneným osobám. Zmenšenie výmery pôdy spôsobuje výstavba alebo nedostatočné obhospodarovanie plôch, najmä trvalých trávnych porastov. Na základe aktualizovaných ortofotomáp sa z dielov vynímajú výmery neoprávnených prvkov ako budovy, cesty, náletové dreviny, prípadne rozširujúce sa okrajové časti lesa," doplnila riaditeľka VÚPOP.
Uvedené vyňatia sa vykonávajú na základe postupov prijatých po zisteniach auditu Európskej komisie a na základe schválenej metodiky PPA.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down