14.12.2018 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuálne inovačné trendy poľnohospodárskych technológií

Všeobecným trendom dnešnej doby je zvyšovanie efektivity vykonávaných prác pri zachovaní alebo dokonca znižovaní vynakladaných nákladov. Poľnohospodárstvo sa tomuto trendu prispôsobuje tiež, a tak sa stále viac objavujú moderní farmári či podniky, ktorí s obľubou využívajú najmodernejšie riešenia pre zefektívnenie svojej výroby. Na tieto požiadavky sú nútení reagovať výrobcovia, ktorí prichádzajú na trh so stále novšími a inovatívnejšími riešeniami, ktoré pomáhajú poľnohospodárom dosahovať ich ciele.

Súčasný a budúci vývoj inovácií a inovačných technológií v oblasti ponuky a prevádzkovania techniky v poľnohospodárstve možno sledovať na základe hodnotenia aktuálnych informácií a postrehov z medzinárodných výstav poľnohospodárskej techniky, ako aj z rôznych príspevkov prednesených na odborných konferenciách, alebo publikovaných v odborných periodikách. Z analýzy dostupných informácií publikovaných v súvislosti s prípravou a nakoniec aj realizáciou viacerých výstav organizovaných v priebehu rokov 2017 a 2018 možno vydedukovať, že hlavné inovačné trendy v konštrukcii poľnohospodárskych naďalej smerujú k zvyšovaniu výkonnosti, kvality práce a jej kontroly, k znižovaniu energetickej náročnosti pracovných operácií a zvýrazňujú ochranu životného prostredia vrátane pracovného prostredia obsluhy. Stroje sú stavebnicovo vybavované rôznymi monitorovacími a riadiacimi systémami, ktoré nie sú závislé na obsluhe a s tým súvisí aj automatizovaný zber a vyhodnocovanie informácií z výrobného procesu a spracovanie dokladov o jeho priebehu. Naznačený vývoj možno pozorovať u všetkých rozhodujúcich skupín strojov pre poľnú rastlinnú výrobu.

 

Trend dnešnej doby

Už niekoľko rokov sa aj v našich podmienkach nachádzame v situácii, keď sa poľnohospodársky sektor a najmä potom prvovýroba stretávajú s nedostatkom pracovných síl. V prvovýrobe je nedostatok pracovných síl spôsobený najmä druhom práce, ktorá je tu vykonávaná. Vo väčšine prípadov ide o prácu časovo náročnú, často vykonávanou aj cez víkend, kedy dochádza nárazovo k sezónnym výkyvom, a to tak, že je práce buď veľa, alebo naopak nedostatok.

Keď už je možné pracovať na poli, potom je nutné mnohokrát zostať v práci do neskorých nočných hodín. Hoci dnes rad podnikov disponuje moderným strojovým parkom, kedy komfort obsluhy možno porovnávať s luxusnými vozidlami slávnych značiek, napriek tomu nie je ľahké nájsť pracovnú silu na pozíciu obsluhy týchto strojov. Keď už sa niekto taký nájde, mnohokrát býva problém s kvalifikáciou či prístupom k práci. Hoci sú dnešné poľnohospodárske stroje na vysokej technickej úrovni, vybavené systémami, ktoré značnou mierou uľahčujú obsluhe prácu, ich prvotné nastavenie a efektívne využívanie vyžaduje určitú dávku skúseností a hlavne snahu o využitie potenciálu stroja. Pracovné činnosti, ktoré je potrebné vykonať, sú potom síce stále rovnaké, avšak čas, ktorý na to poľnohospodár má, je pomerne krátky a navyše v dôsledku nestability počasia nie je vždy možné všetko vykonať v zodpovedajúcej kvalite.

Vyššie je naznačených len niekoľko hlavných dôvodov, ktoré nútia farmára pristúpiť k trendu dnešnej doby, kedy sú dva menšie stroje často nahradené jedným väčším, u ktorého je predpoklad, že zastane rovnakú prácu a len s jedným obsluhujúcim človekom. Výrobcovia nielen traktorov, ale aj ostatných kategórií strojov idú tomuto trendu naproti a neustále prichádzajú s inováciami, ktoré posúvajú výkonnosť nimi vyrábaných strojov zase o niečo ďalej. A záleží potom len na konkrétnom zákazníkovi, aký typ či už traktora a k nemu zodpovedajúceho náradia, ale aj jeho výbavy, si do svojich podmienok zvolí.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down