10.05.2019 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Aktuálne z pestovania zemiakov s ponukou riešení

Pestovateľom zemiakov bol určený odborný seminár, ktorý v Senci zorganizovala spoločnosť Syngenta Slovakia. Témy podujatia boli upriamené na možnosti zavlažovania zemiakov v spojení s výživou a hnojením, na riešenia v ochrane porastov a na aktuálny – priam kritický stav pestovania zemiakov na Slovensku.

Hostí odborného semináru privítala Ing. Elena Široká Benkovská zo spoločnosti Syngenta, ktorá v úvode skonštatovala, že práve v Senci a jeho okolí je viacero veľkých producentov - pestovateľov zemiakov, čím sa táto lokalita stala významnou z pohľadu výroby zemiakov na Slovensku.

Zavlažovanie – nevyhnutnosť v podmienkach klimatickej zmeny

Podstatou automatizovaného systému zavlažovania je zabezpečiť závlahovú dávku pravidelne a rovnomerne podľa vlhkostného stavu pôdy a požiadaviek porastu,“ uviedol Ing. Pavel Kasal, Ph.D. z Výskumního ústavu bramborářskeho Havlíčkův Brod. Princíp fungovania systému je založený na meraní vlhkosti pôdy a na základe nameraných hodnôt sa spúšťa závlaha. Ovládacia jednotka automatizovaného systému riadi časovanie závlahy - jej jednotlivých sekcií. Nastavuje sa doba zavlažovania, deň a čas závlahy každej zavlažovacej sekcie.  Pre kontrolu skutočnej vopred nastavenej dávky vody, je súčasťou systému zabudovaný vodomer.

P. Kasal predstavil výsledky pokusu v lokalite Valečov (nadmorská výška 460 metrov, priemerná ročná teplota 7°C, ročná suma zrážok 652 milimetrov) zameraného na rôzne varianty zavlažovania s dosahom na úrodu hľúz. Pokus sa realizoval s dvomi odrodami zemiakov - Monika a Jolana. Založený bol s ôsmimi variantmi kvapkovej závlahy umiestnenej 30 až 50 milimetrov pod povrchom pôdy. Jednotlivé závlahové dávky boli upravené na 15, 20 a 25 percentnú vlhkosť pôdy, pri ktorých sa spúšťala závlaha. Zavlažovať sa začalo po vzídení porastu zemiakov a ukončená bola koncom augusta. V roku 2016 v prípade najviac zavlažovaného variantu v porovnaní s nezavlažovanou kontrolou pri odrode Monika bol nárast v úrode o 49 percent a u Jolany o 46 percent. V roku 2017 v prípade Moniky bola úroda vyššia o 59 percent a pri Jolane o 29 percent. V roku 2018 bol pri Monike nárast v úrode o 74 percent a pri Jolane až o 93 percent v porovnaní s nezavlažovanou kontrolou. P. Kasal skonštatoval, že za významným úrodovým navýšením je práve efektívnosť a presnosť aplikácie závlahových dávok vychádzajúcich z presne nameraných údajov vlahového stavu pôdy v kontexte s rastovou fázou porastu.

Závery

Závlaha môže byť presne automaticky riadená, pričom nedochádza k vyplavovaniu živín, najmä dusíka. Jej prednosťou je, že nie sú vlhčené listy rastlín, čo je pri zemiakoch dôležitý faktor vzhľadom na riziko infekcie plesňou zemiakovou. Kvapková závlaha zvýšila objemovú pôdnu vlhkosť na optimálnu úroveň pre rast rastlín zemiakov. Podpovrchová kvapková závlaha výrazne zvýšila úrodu hľúz, hlavne tržných vrátane ich hmotnosti, čo preukázali výsledky dosiahnuté v presnom poľnom pokuse a taktiež v poloprevádzkovom experimente. Opačný efekt zvyšovania dávky závlahovej vody bol pozorovaný v obsahu škrobu v hľuzách.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down