13.12.2019 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Analýza ekonomického vývoja v našom agrárnom odvetví v rokoch 2007 až 2016

Hoci dianie v slovenskom poľnohospodárstve sledujem už iba z diaľky, nedávno medializovaná krátka správa o jeho pridanej hodnote má inšpirovala k tomu, aby som napísal niekoľko riadkov o tejto problematike. Chcem veriť, že môj článok ukáže úroveň uplatňovania fenoménu každej podnikateľskej činnosti, jej pridanej hodnoty, a teda aj pridanej hodnoty slovenského poľnohospodárstva v rokoch 2007 až 2016.

Pridaná hodnota poľnohospodárstva

Pridanú hodnotu všeobecne definujeme ako časť hodnoty produkcie, vytvorenej činnosťou producenta. Prínos poľnohospodárskych producentov do celkovej poľnohospodárskej produkcie vyjadruje hrubá a čistá pridaná hodnota, vypočítané na základe celkovej poľnohospodárskej produkcie, medzispotreby a spotreby fixného kapitálu; výrobný a investičný koncept – viď. Tabuľka 1.

Okrem algoritmu výpočtu môžeme v Tabuľke 1 „čítať“ aj „výkonnostnú vertikálu“ rastu pridanej hodnoty, definovanú prednostným nárastom celkovej poľnohospodárskej produkcie pred medzispotrebou, a hrubej pridanej hodnoty pred spotrebou fixného kapitálu. Efektívnosť tvorby čistej pridanej hodnoty vyjadruje jej podiel na celkovej poľnohospodárskej produkcii.

Tabuľka 1

Vývoj pridanej hodnoty v rokoch 2007 až 2016

(mil. eur, bežné ceny)

Položka 2007 2010 2013 2016 Indexy
10/07 13/07 16/07
1. CPP 2015 1886 2406 2391 93,6 119,4 118,7
2. MDS 1489 1525 1809 1765 102,4 121,5 118,5
3. HPH (1-2) 526 361 597 626 68,6 113,5 119,0
4. SFK 234 230 334 252 98,3 142,7 107,7
5. ČPH (3-4) 292 131 263 374 44,9 90,1 128,1
Efektívnosť tvorby ČPH (+) nárast; (-) pokles
5/1 (%) 14,4 6,9 10,9 15,6 -7,5 (-)3,5 1,2

Prameň: http://epp.eurostat.ec.europa.eu, výpočty autora

Význam skratiek: CPP – celková poľnohospodárska produkcia, MDS – medzispotreba, HPH – hrubá pridaná    hodnota, SFK – spotreba fixného kapitálu, ČPH – čistá pridaná hodnota.

EÚ 27, Bulharsko 33, Česká republika 16, Maďarsko 23, Poľsko 33, Rumunsko 29.

Definitívne údaje Eurostatu ukazujú pomerne dynamický vývoj pridanej hodnoty slovenského poľnohospodárstva; v rokoch 2007 až 2010 pokles HPH a ČPH, v rokoch 2007 až 2013 nárast HPH a pokles ČPH, a v rámci hodnoteného obdobia nárast HPH a ČPH – viď Tabuľka.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down