Aplikačná technika v chemickej ochrane a výžive porastov

Čoraz častejšie sa v rámci chemickej ochrany rastlín stretávame s pojmom udržateľné používanie pesticídov. Tento termín bol prvý krát zakomponovaný v názve smernice 2009/128/ES prijatej za účelom zdôraznenia potreby regulácie pesticídov s cieľom obmedzenia ich negatívneho dopadu na životné prostredie. Jednou zo zásad v rámci ochrany rastlín je aj povinnosť používania  spôsobov priamej ochrany rastlín v rozsahu, ktorý znižuje mieru rizika vzniku škôd aplikovaných prípravkov na ľudský organizmus a životné prostredie ako celok. Táto zásada teda hovorí o povinnosti používať pesticídy v čo najmenšom rozsahu. S dodržaním tejto požiadavky úzko súvisí aj používanie správnej modernej aplikačne techniky t.j. postrekovačov, ale aj plniaceho a výplachového systému v rámci ochrany zdravia a životného prostredia.

Náklady na pesticídy môžu predstavovať až 60 percent z celkových nákladov na ochranu a pri pestovaní rastlín. Niet pochýb, že v poľnohospodárstve je možné istú časť týchto nákladov šetriť aj voľbou správnej aplikačnej techniky. I preto v dnešnej dobe sa vo väčšej miere stretávame s prípravkami, ktoré výrobcovia odporúčajú aplikovať počas vegetačného obdobia plodín.

Aplikácia postrekových zmesí

Súčasná prax pozná viac spôsobov aplikácie postrekových zmesí. Ide o postrekovanie, rosenie a zahmlovanie. Svetový výskum však beží i naďalej. Postrekovanie je najstarším a doteraz najpoužívanejším spôsobom aplikácie, pri ktorej  sa aplikuje zmes (postreková tekutina) o veľkostí kvapiek 100 - 700 µm pri spotrebe postrekovej kvapaliny od 200 do 1000 litrov na hektár. Pri aplikácii prevláda hydraulický princíp rozptylu postrekovej kvapaliny. Technológia rosenia je charakteristická zníženou spotrebou vody, menšími kvapkami v kvapkovom spektre 25 až 150 µm s využitím prúdu vzduchu ako nosného alebo disperzného média. Táto technológia podporuje účinnosť zásahu pri znížených aplikačných objemoch postrekových kvapalín. Zahmlovanie je ďalším stupňom zvyšovania disperzie postrekovej kvapaliny s minimalizáciou aplikovaných objemov. Kvapkové spektrum sa pohybuje okolo 50 µm pri dávkach 1 až 20 litrov na hektár. Zahmlovače využívajú najčastejšie termomechanické, hydropneumatické alebo hydromechanické princípy rozptylu účinné látky do prúdiaceho vzduchu.

Trysky a kvalita postreku

Kvalita postreku je definovaná ako veľkosť kvapiek vytvorená tryskami a uvádza sa ako stredný priemer dávky. V tejto súvislosti Britská rada pre ochranu rastlín (BCPC) vypracovala klasifikáciu kategorizácie kvality postrekov: veľmi jemný postrek menej ako 150 mikrónov (1/1000 mm), jemný postrek 150 až 250 mikrónov, stredný postrek 250 až 350 mikrónov, hrubý postrek 350 až 450 mikrónov, veľmi hrubý postrek 450 až 550 mikrónov, extrémne hrubý postrek nad 550 mikrónov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down