10.04.2013 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Audítori EÚ zistili nedostatky v oblasti dotácií pre potravinárstvo

Vyšetrovanie Európskeho dvora audítorov zistilo, že v oblasti poskytovania grantov v rámci politiky rozvoja vidieka členské štáty nie vždy dodržujú opatrenia s názvom "Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom", čo znamená, že finančná pomoc EÚ sa mení na "milodary" pre podporované potravinárske spoločnosti.

Dvor audítorov pripomenul, že v spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ sa granty v rámci politiky rozvoja vidieka EÚ poskytujú podnikom, ktoré spracúvajú alebo predávajú poľnohospodárske výrobky, prostredníctvom opatrenia "Pridávanie hodnoty poľnohospodárskym a lesníckym výrobkom". Cieľom tejto finančnej podpory je zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.
      V rozpočte EÚ bola na tento program na obdobie 2007 – 2013 vyčlenená suma vo výške 5,6 miliardy eur. Toto financovanie je doplnené vnútroštátnymi výdavkami, čo predstavuje celkové verejné financovanie vo výške 9 miliárd eur.
      Členské štáty musia vypracovať programy rozvoja vidieka a pomoc prispôsobiť svojim potrebám prostredníctvom národných a regionálnych cieľov a stanoviť rozsah opatrenia na zabezpečenie efektívneho využívania dostupných finančných prostriedkov. Audítori však zistili, že boli splnené len rámcové ciele, z čoho nebolo zrejmé, ako mali finančné prostriedky pridávať hodnotu poľnohospodárskym výrobkom, alebo zlepšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárstva.
      Európska komisia (EK) tieto programy schválila napriek chýbajúcej konkrétnosti. Vykonaný audit zahŕňal šesť vnútroštátnych a regionálnych programov rozvoja vidieka vybraných najmä pre ich veľkosť: Španielsko (Kastília-León), Francúzsko, Taliansko (Latium), Litva, Poľsko a Rumunsko.
      Audítori EÚ zistili, že členské štáty nesmerujú finančné prostriedky na projekty, pri ktorých je preukázateľná potreba verejnej podpory. Bez tejto preukázateľnej potreby sa opatrenie stáva všeobecnou podporou pre podniky, ktoré investujú v potravinárskom priemysle, z čoho potom plynú sprievodné riziká narušenia hospodárskej súťaže a plytvania verejnými prostriedkami.
      Takmer 20 % prostriedkov EÚ vyčlenených na zlepšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva sa vypláca potravinárskym spoločnostiam, ale v rámci postupov pri monitorovaní a hodnotení sa nezbierajú informácie o dosiahnutej pridanej hodnote ani o nepriamych účinkoch na konkurencieschopnosť poľnohospodárstva.
      "Členské štáty neurčujú jasne potrebu financovania ani nestanovujú užitočné ciele," uviedol v tejto súvislosti Jan Kinšt, český predstaviteľ Dvora audítorov, zodpovedný za túto správu.
      Kinšt dodal, že EK by mala schvaľovať len tie programy, ktoré spĺňajú tieto podmienky, inak sa opatrenie stane len akýmsi milodarom pre potravinárske spoločnosti.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down