30.06.2020 | 10:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Autonómne traktory – budúcnosť poľnohospodárstva?

Na otázku ohľadne budúcnosti poľnohospodárstva a v tom kontexte aj budúcnosti poľnohospodárskej techniky bolo už povedaných a napísaných veľa názorov. Mnoho z nich sa venovalo aj autonómnym strojom, teda takým, ktoré vedia pracovať bez toho, aby potrebovali obsluhu či neustály ľudský dozor.

Podľa názorov viacerých odborníkov poľnohospodárstvo začína v súčasnosti čeliť určitým limitom. Na jednej strane rastie počet populácie, ktorú treba nakŕmiť, na druhej strane pomaly dochádza k úbytku poľnohospodárskej pôdy. Na otázku, ako z tejto situácie von, sa snaží odpovedať tzv. intenzívne poľnohospodárstvo, ktorého cieľom je zvýšenie úrod a ekonomických výnosov zo stále rovnakej jednotky pôdy. Jednou z ciest, za pomoci ktorých sa presadzujú snahy o udržateľnú intenzifikáciu poľnohospodárstva, je tzv. „Poľnohospodárstvo 4.0“. Jeho pilierom sú moderné technológie s využitím umelej inteligencie a autonómnych systémov. O základných znakoch „Poľnohospodárstva 4.0“ čiastočne informoval aj článok zverejnený v tomto týždenníku prednedávnom.

Hnacím motorom premeny tradičnej podoby poľnohospodárstva na nový výkonnejší typ poľnohospodárskej výroby je umelá inteligencia (UI), ktorá nastupuje v najrôznejších oblastiach a fázach poľnohospodárskej výroby - od jej prípravy, realizácie až po plánovanie a technické zabezpečenie zberu pestovaných plodín, jednoducho napísané - od monitorovania pôdy až po zber zrelých plodín. Už v súčasnosti sme svedkami toho akú obrovskú úlohu hrá UI pri získavaní informácií o stave pôdy, množstve živín alebo kvalite rastlín. V kombinácii s množstvom najrôznejších senzorov a snímačov, ale aj s využitím systémov GPS a satelitnými snímkami dochádza k spracovaniu takmer dokonalého prehľadu - o aktuálnom zložení pôdy, stave zhutnenia orničnej vrstvy alebo o množstve živín v pôde. Už v súčasnosti môže napr. farmár získať prehľad o stave pozemkov a úrody bez toho aby musel rozsiahle pozemky obchádzať. Okrem rôznych „statických“ dát získava prehľad aj o zmenách, ktoré sa na pozemku dejú - buď vďaka hustému vzorkovaniu, alebo bezdotykovým zberom informácií počas pohybu po pozemku. V kombinácii s údajmi z GPS dokážu aplikácie spracovať mapy znázorňujúce heterogénnosť pozemku. Tieto mapy následne slúžia ako podklady pre aplikačnú techniku ​​(rozhadzovače PH, postrekovače, a pod.), ktoré presne vedia, kam a v akej miere je potrebné dodať hnojivo s potrebnými chýbajúcimi živinami. Tým dochádza k redukcii plošného (často zbytočného) hnojenia.

V rámci modernizácie poľnohospodárskej techniky dominuje snaha o rozvoj tzv. autonómnych systémov. V jednoduchom vysvetlení ide o poľnohospodársku techniku, ktorá je schopná pohybovať sa sama bez fyzickej prítomnosti vodiča, alebo môže vodič naopak venovať pozornosť samotnej vykonávanej činnosti, napr. procesu zberu namiesto fyzického riadenia stroja. Čiastočne autonómne technológie sa už v súčasnosti vyskytujú napr. v osobných automobiloch alebo ťažkej dopravnej technike.

Úplne autonómny poľnohospodársky stroj je však niečím úplne výnimočným. Stroj musí byť vybavený radarom, LIDAR-om a kamerami, ktoré poskytujú informácie potrebné na naplánovanie trasy na poli. Operátor potom môže napr. za pomoci tabletu naplánovať trasu, vybrať najvhodnejší postup práce a stroj monitorovať. Ďalšou obrovskou výhodou je potom možnosť ovládať niekoľko strojov naraz. Takáto technika umožňuje aj ich kooperáciu alebo naprogramovanie doby práce. Vďaka tomu je možné pracovať napr. aj v noci a celý proces veľmi urýchliť.

Takto využívaná UI je jedným z kľúčových prvkov zmeny tradičnej podoby poľnohospodárstva na intenzívnu formu, ktorá by mala byť schopná zabezpečiť nárast objemu výroby pri pestovaní poľných plodín. Zisk detailných informácií o stave polí a plodín, alebo programovanie poľnohospodárskej techniky k samostatnej činnosti, sú v tejto chvíli najväčšie prínosy. Možno predpokladať, že sa budú do budúcna zdokonaľovať a budú sa stávať bežnou súčasťou poľnohospodárstva.

Aj keď sa možno niekomu po prečítaní týchto úvodných riadkov bude zdať, že ide o veľmi vzdialenú budúcnosť poľnohospodárstva, nie je tomu úplne tak. Dokladom toho sú rôzne novinky napr. aj z oblasti ponuky autonómnych traktorov, ktoré predstavili ich výrobcovia v posledných rokoch.

Využitie umelej inteligencie v konštrukcii traktorov

Podľa niektorých „vizionárov“ sa blíži doba, kedy nebudú potrební ani vodiči áut, ani vodiči poľnohospodárskych strojov. Každého človeka nahradí umelá inteligencia a technológie autonómneho riadenia. V oblasti poľnohospodárstva to dáva zmysel, pretože možno ušetriť ako čas, tak aj náklady. A pole predsa len nie je cesta, kde by hrozilo veľké nebezpečenstvo. Autonómne traktory budú využívať celý rad najmodernejších technológií ako pre komunikáciu, tak i pre zabránenie možnému poškodeniu seba samého či ľudí, zvierat, a pod.

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Viac sa dočítate už zajtra v týždenníku Roľnícke noviny

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down