Budúcnosť pestovania zemiakov v Českej republike

„Pestovateľské plochy zemiakov v Českej republike za ostatné roky stagnujú, respektíve mierne klesajú a dnes sú na úrovni takmer 23 tisíc hektárov. Zemiaky skoré sa v roku 2021 pestovali na výmere 853 hektároch, čo je medziročný pokles o 267 hektárov, zemiaky ostatné sa v roku 2021 pestovali na 19 380 hektároch, čo je medziročný pokles o 561 hektárov, zemiaky sadbové sa v roku 2021 pestovali na 2 591 hektároch, čo je o 224 hektárov menej ako v roku 2020.“

Uviedol Ing. Josef Králiček, predseda Českého bramborářskeho svazu (ďalej ČBS) počas odborného semináru zameraného na aktuálne témy z oblastí pestovania zeleniny, ovocia a zemiakov, ktorý sa uskutočnil koncom novembra 2021 v Mojmírovciach. V úvode prestavil ČBS, ktorýmá aktuálne 96 členov z radov pestovateľov, spracovateľov a obchodníkov so zemiakmi.

Zachovanie v citlivých komoditách

Sebestačnosť v spotrebe  zemiakov sa v ČR v posledných rokoch pohybuje na približne 70 percentách v závislosti na ročníka. Dovoz konzumných zemiakov sa pohybuje na úrovni takmer 200 tisíc ton ročne, naopak vývoz konzumných zemiakov klesá a dnes je na úrovni 11 500 ton (do IX./2021).

Prioritami ČBS je zachovanie zemiakov v citlivých komoditách. Podpora konzumných zemiakov bola v celkovej sume 50 miliónov českých korún, pri zemiakoch na výrobu škrobu vo výške  80 miliónov českých korún. Čo sa týka programu rozvoja vidieka, v jednotlivých výzvach, boli pre sektory zeleniny, ovocia a zemiaky zvýhodnené niektoré podmienky, ktoré umožnili, aby žiadatelia uspeli hlavne v investičných projektoch. 

Podľa stratégie rezortného ministerstva ČR s výhľadom do roku 2030, cieľom je zaistenie sebestačnosti v konzumných zemiakoch, pričom do roku 2025 cieľom je zvýšenie produkčných plôch na 20 tisíc hektárov. Podľa J. Králička vzhľadom na stagnáciu, resp. mierny pokles pestovateľských plôch sa tieto ciele zatiaľ nenapĺňajú.

Dotácie na národnej úrovni

Účelom dotácie zameranej na podporu účasti v režimoch akosti Q CZ je zlepšenie obchodných príležitostí a dosiahnutie pridanej hodnoty konzumných zemiakov a výrobkov z nich. Ide o dotačný titul z národných zdrojov, ktorý po troch rokoch príprav bol v roku 2021 rozbehnutý. Zameraný je na podporu producentov a spracovateľov konzumných zemiakov - na čiastočnú úhradu nákladov spojených s dobrovoľným zapojením sa do režimu akosti Q CZ. Aktuálne sa do programu prihlásilo 106 subjektov - pestovateľov a spracovateľov konzumných zemiakov, ktorí podliehajú kontrole ÚKZÚZ-u. Pestovatelia a spracovatelia musia splniť stanovené parametre výroby a spracovania produkcie, aby vyhoveli daným predpisom a získali certifikát akosti Q CZ, ktorý udeľuje minister poľnohospodárstva. „Každý, kto získa certifikát, môže si svoje výrobky označiť značkou kvality Q CZ,“ uviedol J. Králiček.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down