19.07.2017 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Butisan® Complete - kompletné riešenie pre vašu repku

Spoločnosť BASF v roku 2012 uviedla novinku v preemergentnom a skorom postemergentnom herbicídnom segmente ochrany repky ozimnej, a to prípravok Butisan® Max. Inovácia spočívala v použití úplne novej účinnej látky dimethenamid-P, ako odpoveď na trend novo sa šíriacich ťažko kontrolovateľných burín, ako sú kapustovité buriny alebo pakosty. Tento herbicíd sa veľmi rýchlo osvedčil a stal sa štandardom v ochrane repky ozimnej.

Prípravok Butisan® Complete predstavuje nástupcu tohto vynikajúceho riešenia. Ide o kombináciu rovnakých troch účinných látok - metazachlor, quinmerac a dimethenamid-P, ale v novom pomere, o ktorom sa dá povedať, že je ušitý na mieru podmienkam nášho trhu.

Účinná látka g/l g/ha pri dávke 2,25 l/ha chemická skupina
metazachlor 300 675 chloracetamid
dimethenamid-P 100 225 chloracetamid
quinmerac 100 225 chinolin

 

Hlavné výhody a načasovanie aplikácie

Vďaka novému pomeru účinných látok si Butisan® Complete zachováva všetky dôležité vlastnosti svojho predchodcu - účinnosť, flexibilitu a spoľahlivosť, ale navyše ich naďalej rozvíja. Vzhľadom k významne vyššiemu obsahu účinnej látky metazachlor, ponúka vysokú stabilitu a spoľahlivosť účinku na kľúčové buriny nezávisle od podmienok sezóny. Butisan® Complete ďalej ponúka väčšiu flexibilitu načasovania aplikácie a vynikajúcu selektivitu k pestovanej repke. Ideálny pomer účinných látok navyše plne zodpovedá potrebám pestovateľov repky na Slovensku.

Butisan® Complete si vzhľadom k vysokej koncentrácii účinných látok (najkoncentrovanejší herbicíd v segmente skoro post), poradí v podstate so všetkými dôležitými burinami a vzhľadom na to, že príjem účinných látok prebieha cez korene, hypokotyl aj listy vzchádzajúcich burín, tak je aplikačné okno veľmi široké, od preemergentného až po skoro postemergentný termín. Dlhé reziduálne pôsobenie potom dáva záruku potlačenia burín, ktoré vzchádzajú neskôr alebo v nasledujúcich vlnách. Samozrejme každý prípravok má určité pravidlá použitia, ktorými je dôležité sa riadiť, tak aby sme dosiahli najvyššiu účinnosti. V prípade Butisanu Complete rozlišujeme načasovanie aplikácie podľa výskytu problematických burín ako sú kapsička, peniažtek, úhorník, pakost, mak alebo mrlík. V prípade výskytu týchto burín je dôležité uskutočniť aplikáciu preemergentne tzn. v období od zasiatia repky do doby, kým tieto buriny začnú vzchádzať. Riadime sa teda vývojovou fázou buriny nie pestovanej repky. Dôležité je tiež to, a to platí pre všetky pôdne herbicídy, aby bola kvalitne spracovaná pôda pred sejbou. Pri hrudkovitosti pozemku dochádza k druhotnému zaburineniu po rozpade hrúd v dôsledku narušenia herbicídneho filmu na povrchu pôdy, a tým zníženiu účinnosti.

V prípade výskytu burín ako sú lipkavec, rumanček, hviezdica, ruman, veroniky, metlička alebo hluchavky tzn. klasických burín na pozemku je možné počkať s aplikáciou do fázy tvorby klíčnych listov takýchto burín (skoro postemergentne). Účinnosť herbicídu Butisan® Complete je vtejto fáze rastu spomínaných burín vynikajúca. Voči pestovanej repke je herbicíd Butisan® Complete vysoko selektívny v oboch termínoch aplikácie.

 

Porovnanie účinnosti Butisan® Complete 2,25 l / ha pri preemergentnom a skoro postemergentnom termíne aplikácie na široké spektrum burín. Pokusy BASF 2011 – 2014

 

Kombi efekt

Moderné herbicídy ponúkané spoločnosťou BASF sú unikátne vďaka kombinácii účinných látok metazachlor a dimethenamid-P, ktoré dopĺňa v prípade Butisan® Complete tretia účinná látka - quinmerac. Výhodou doplnenia metazachloru, ktorý účinkuje najmä na klasické spektrum burín (rumančeky, veroniky, hluchavky, hviezdica, metlička ...) o dimetenamid-P je rozšírenie účinnosti na ťažko kontrolovateľné buriny (pakosty, kapustovité buriny, mak) a tiež zabezpečenie účinnosti za nepriaznivých pôdno- klimatických podmienok. Quinmerac pridáva účinnosť na lipkavec a rozširuje ďalej účinnosť na mak a mrkvovité.

Účinné ůátky dimethenamid-P a metazachlor majú rozdielnu pohyblivosť v pôde. Metazachlor zostáva vo vrchnej časti ornice, dimethenamid-P je pohyblivejší a dostane sa hlbšie do pôdneho profilu. Aj za podmienok nedostatku zrážok po aplikácii je vďaka kombi efektu zabezpečená účinnosť na buriny vzchádzajúce z väčšej hĺbky, cca 4-8 cm, pri vysokých zrážkach až 12 cm. To zaručuje účinnosť herbicídu Butisan® Complete aj za znížených vlahových podmienok, keď najmä bežné preemergentné herbicídne riešenie zlyháva. Navyše vďaka rozdielnemu spôsobu príjmu účinných látok vzchádzajúcimi burinami pôsobí metazachlor (príjem hlavne cez korene a klíčiace rastlinky) a dimethenamid-P (príjem hlavne hypokotylom a klíčnymi listami) spoločne a prinášajú vyššiu spoľahlivosť kontroly burinného spektra. To znamená, že účinok je zaistený aj u burín, ktoré klíčia z hlbších vrstiev - buriny, ktoré uniknú jednej účinnej látke sú zastavené látkou druhou. Dochádza ku kompletnému zastaveniu rastu burín vzchádzajúcich z rôznej hĺbky pôdneho profilu. Toto je Kombi efekt - spoľahlivá kontrola burín nezávislá na rozdielnych podmienkach.

Všetky v prípravku obsiahnuté účinné látky sa vzájomne dopĺňajú v účinnosti na široké spektrum burín

Metazachlor 300 q/l Dimethenamid-P 100 g/l Quinmerac 100 g/l
Rumančeky Kapustovité Lipkavec
Hviezdica Pakosty Mak
Veroniky Mak Mrkvovité
Hluchavky Hluchavky
Metlička

 

 

Účinnosť a doporučenie k aplikácii

Odporúčaná dávka prípravku Butisan® Complete je 2,25 l / ha. Vďaka ideálne zvolenému pomeru troch účinných látok je dosiahnutá vynikajúca účinnosť na široké spektrum burín v širokom aplikačnom okne (preemergentne až zavčas postemergentne podľa výskytu burinného spektra). Butisan® Complete účinkuje proti klasickému spektru burín ako sú rumančeky, lipkavec, veroniky, hluchavky, hviezdice, mak, mrlík alebo metlička, tak vďaka obsiahnutej látke dimethenamid-P naviac tiež na kapsičku, peniažtek, úhorník, huľavník, vlčí mak a pakosty. Vysoký obsah účinnej látky metazachlor zabezpečuje stabilitu účinku. Kombi efekt zaisťuje vysokú účinnosť aj za sucha.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.,

Plodinový manažér BASF

 

VIAC INFROMÁCIÍ O BUTISAN COMPLETE NA STRÁNKE: www.agro.basf.sk

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down