20.02.2018 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Capreno - skúsenosti s použitím v Maďarsku

„Zloženie burín sa na poliach neustále vyvíja a mení. Vyskytuje sa viac jednoklíčnolistových trávovitých burín ako sú moháre, prosá, ciroky, atď. Rovnako sa mení aj spektrum dvojklíčnolistových burín, proti ktorým nie je vždy ochrana práve jednoduchá, napr. mrlíky, ibištek trojdielny, horčiak, pohánkovec, či výmrv repky a slnečnice.“

Povedal v úvode svojho vstupu Ing. Lajos Nagy, Bayer Maďarsko, a predstavil Capreno® – najnovší širokospektrálny herbicíd proti burinám v kukurici od spoločnosti Bayer. Postavený je na kombinácii odlišných mechanizmov účinku troch účinných látok: tembotrione (je aj v prípravku Laudis), thiencarbazone-methyl (pôdna účinnosť) a isoxadifen-ethyl - špecifickom safeneri, ktorý zabezpečuje vysokú selektivitu prípravku ku kukurici. Prednosťou je nadpriemerná účinnosť proti jednoročným jedno a dvojklíčnolistovým burinám, pričom zabraňuje vzniku rezistencie. Capreno® účinkuje nielen na už vzídené buriny, ale aj na buriny, ktoré by postupne vzchádzali v priebehu nasledujúcich týždňov, t. j. priamu účinnosť cez listy tak dopĺňa dlhodobé reziduálne pôsobenie cez pôdu - pri optimálnych podmienkach po dobu 4 až 5 týždňov. Po ošetrení sa rast burín zastavuje, po niekoľkých dňoch buriny blednú a postupne odumierajú. Účinná látka tembotrione je absorbovaná predovšetkým listami, ľahko sa pohybuje cievnymi zväzkami až do rastových vrcholov citlivých burín. Naproti tomu účinná látka  thiencarbazone-methyl pôsobí nielen cez listy, ale aj cez koreňový systém odkiaľ sa dostáva až do rastových vrcholov, kde zabraňuje deleniu buniek.

Výsledky zaujali

Kombinovaná listová a pôdna účinnosť účinkuje na mimoriadne široké spektrum burín, ako napr. mrlíky, rumančekovité, hluchavky, hviezdica prostredná, láskavce, horčiaky, durman, taktiež na výmrv repky a slnečnice a ďalším, čo potvrdili aj výsledky viacročných pokusov.

Z fyzikálnych vlastností prípravku vyzdvihol L. Nagy dobrú rozpustnosť vo vode a stabilitu prípravku proti slnečnému žiareniu po dobu takmer 91 dní. Capreno® je veľmi dobrým kombinačným partnerom, L. Nagy ho odporúča aplikovať, keď má kukurica 3 až 6 listov, pričom prvoradá je rastová fáza burín, t. j. pri jednoročných dvojklíčnolistových burinách, keď majú 2 až 4 pravé listy a pri jednoročných trávach - 1 až tri listy (napr. cirok alepský, moháre, ježatka, prstovka).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down