Celoslovenský deň poľa pestovateľov sóje

Začiatkom septembra sa v Dúbravke v Michalovskom okrese, na pôde spoločnosti AT Zemplín uskutočnil v poradí 2. ročník Celoslovenského dňa poľa pestovateľov sóje – kľúčovej plodiny pre možnosť vyhlásenia Slovenska bez GMO. Podujatie zorganizovali spoločnosti AGROTRADE GROUP, spol. s r. o., AT Zemplín, Zväz výrobcov krmívv spolupráci s osivárskymi spoločnosťami, ktoré predstavili odrody sóje zo svojho portfólia.

Podstatu stretnutia pestovateľov sóje vystihla myšlienka, ktorá odštartovala Celoslovenský deň poľa pestovateľov sóje: „Krmivá sú tie rizikové faktory, ktorými sa môžu do tela zvierat dostať rizikové látky a tento projekt, ktorého cieľom je pestovanie sóje bez GMO je cestou, ako tomu zabrániť a mať  pod kontrolou nielen všetky fázy pestovania sóje, ale aj výroby krmív a potravín.“

Slovensko bez GMO

„Stretávame sa na druhom ročníku Celoslovenského dňa poľa sóje s cieľom združiť všetkých pestovateľov tejto významnej proteínovej plodiny na Slovensku, aby ľahšie získali nové informácie využiteľné v jej pestovaní, ktoré má svoje riziká,“ povedal v úvode svojho vstupu Ing. Marian Uhrík, predseda predstavenstva Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. Zdôraznil, že práve pestovatelia sú prví v rade v celej línii pestovania, výroby krmív, chove hospodárskych zvierat, až po výrobu potravín z nich. Preto zásadnou podmienkou v celom procese je, aby osivo sóje bolo bez genetickej modifikácie. Vo svojom vstupe ďalej skonštatoval: „Slovensko ako jedna z mála krajín EÚ si môže dovoliť dopestovať dostatok sóje a vyrobiť kŕmne zmesi pre pokrytie všetkých hospodárskych zvierat a spotrebiteľom dodať mäso, mlieko a vajcia so zárukou, že pochádza zo zvierat, ktoré neboli kŕmené geneticky modifikovanými plodinami.“

V ďalšej časti vstupu M. Uhrík pozitívne hodnotil nárast pestovateľských plôch sóje  na Slovensku, ktoré v tomto roku dosiahli až 44 000 hektárov. Aj čo sa týka odhadu tohtoročnej úrody prevláda optimizmus, ktorý v číselnom vyjadrení predstavuje celkovo takmer 100 000 ton dopestovanej sóje, z ktorých sa dá vyrobiť približne 80 000 ton krmív. „V podstate sme na hranici našej celkovej potreby, ktorá predstavuje 95 000 ton sójových produktov na kŕmenie.“ dodal M. Uhrík.

S podporou rezortu pôdohospodárstva

Na podujatí v zastúpení generálneho riaditeľa MPRV SR Ing. Štefana Rybu, PhD. vystúpila Ing. Daniela Rudá, ktorá za rezort pôdohospodárstva vysoko ocenila iniciatívu  pestovateľov a spracovateľov sóje: „V rámci EÚ sme sa priklonili k dvom iniciatívam -„Donau Soja“ a novej „Europe Soya“, ktorá bola podpísaná v tomto roku v júli. “Táto iniciatíva podľa D. Rudej poskytuje väčšiu flexibilitu spoločnej poľnohospodárskej politiky pre podporu proteínových plodín v jednotlivých členských štátoch.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *