11.10.2013 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cenová rada MPaRV SR hodnotila cenový vývoj

Cenová rada Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v stredu 9. októbra zišla na svojom treťom zasadnutí. Jeho rokovanie viedol štátny tajomník MPaRV SR a zároveň aj predseda Cenovej rady Štefan Adam.

Na úvod svojho zasadnutia Cenová rada zhodnotila plnenie úloh z 2. zasadnutia a konštatovala, že úlohy z 2. zasadnutia boli splnené a súhlasila so zmenou dvoch úloh, týkajúcich sa sledovania ekonomických ukazovateľov vo všetkých článkoch potravinového reťazca a sledovania spotrebiteľských cien priamo v obchodných systémoch.
Tieto úlohy boli po diskusii členov Cenovej rady zmenené na sledovanie ekonomických ukazovateľov podľa oficiálneho štatistického zisťovania a na sledovanie vybraných ukazovateľov výroby a predaja vybraných potravinárskych výrobkov dodávaných tuzemskými výrobcami v systéme štatistických zisťovaní ministerstva pôdohospodárstva.
Na základe prerokovaných materiálov z Komoditných rád, ktorých zasadnutia sa uskutočnili po 2. zasadnutí Cenovej rady, rada prijala nasledovné závery:
Cenová rada zobrala na vedomie tak písomné ako aj ústne informácie zo zasadnutí Komoditných rád, ktoré sa týkali nielen hodnotenia vývoja na trhu s jednotlivými komoditami, ale aj poznatkov o nových praktikách obchodu vo vzťahu k jeho dodávateľom, napríklad pri otváraní nových predajní, zavedením spoplatnených tzv. „časeniek“ pre dodávateľov na vykládku tovaru v logistických centrách a informácií o podozrení na diskriminačnú cenotvorbu spotrebiteľských cien domácich výrobkov voči výrobkom z dovozu a výrobkom v systéme privátnych značiek a o podozreniach z podvodných obchodov s cukrom so zahraničím.
Cenová rada vo svojich záveroch konštatovala, že :
. v rámci prognózovanej vysokej produkcie sa môže očakávať mierny pokles cien olejnín;
- cenový odhad nepredpokladá vyšší pokles cien zemiakov, nakoľko ich je nedostatok v rámci celej EÚ;
- cenový vývoj v sektore hydina a hydinové výrobky je ustálený aj vzhľadom na predpoklad poklesu cien kŕmnych zmesí o 4 – 5%;
- cenový vývoj v sektore ošípané a bravčové mäso je ustálený, nakoľko sa predpokladá udržanie cenovej hladiny, prípadne mierny pokles nákupných cien za jatočné ošípané a pokles cien bravčového mäsa v celej Európe;
- neočakáva sa rast cien cukru na Slovensku; je potrebné zamedziť nekalým praktikám pri obchodovaní s cukrom z hľadiska DPH;
- cenový vývoj v sektore mlieko a mliečne výrobky je ustálený aj keď sa zvýšená cena za surové kravské mlieko v plnom rozsahu nepremietla do odbytových cien spracovateľov;
- v sektore obilniny po počiatočnom poklese ich nákupných cien (začiatok žatvy júl – august) došlo k ich miernemu zvýšeniu, ale z hľadiska celkového cenového vývoja, ceny mlynských a pekárskych výrobkov by si mali udržať súčasnú úroveň.
Cenová rada odporučila:
- zabezpečiť zvýšenie počtu colných kontrol týkajúcich sa dovozu a vývozu niektorých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov na hraničných priechodoch, zameranými tak na administratívnu časť (sprievodné doklady zásielok výrobkov), ako aj na obsah výrobkov v dopravnom prostriedku;
- preveriť štatistické údaje o dovoze a vývoze niektorých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za roky 2011 a 2012;
- preveriť možnosť okamžitého zavedenia systému „Rýchleho reakčného mechanizmu (QRM)“ v podmienkach Slovenskej republiky na zamedzenie podvodov na DPH pri dovozoch a vývozoch niektorých poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov;
- zabezpečiť pokračujúci monitoring odbytových a spotrebiteľských cien vybraných potravinárskych výrobkov za účelom sledovania či nedochádza k výraznému výkyvu cien medzi jednotlivými stupňami dodávateľského potravinového reťazca;
- preveriť dôvodné podozrenia na diskriminačnú cenotvorbu spotrebiteľských cien domácich výrobkov voči výrobkom z dovozu a výrobkom v systéme privátnych značiek.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down