Medax® Top + síran amónny

Chcete mať porast pod kontrolou?

Pri pestovaní treba zohľadniť nielen pestovaný druh obilniny, náchylnosť odrody k poľahnutiu, vývoj teplôt v priebehu stĺpkovania, množstve zrážok a úroveň N hnojenia, ale aj intenzifikáciu pestovania. V posledných rokoch vidíme použitie morforegulátorov na rapídnej vzostupnej tendencii. Veď už v tomto období si môžte zvýšiť istotu vysokej úrody tým, že si významne znížite riziko poľahnutia, zosilnite steblo, znížie výšku a posilníte koreňový systém porastu.

Medax® Top  je určený na obmedzenie poliehania obilnín. Rozsah redukcie rastu závisí na plodine, dávke a termíne aplikácie.  Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a mepiquat-chloride,blokujú biosyntézu giberelínov – rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

 

Flexibilná aplikácia Medax® Top vo fáze BBCH 30-39 má niekoľko benefitov:

 • kombinácia prohexadione-calcium a mepiquat chloride znamená rychlý nástup účinku po aplikácií už pri nízkých teplotách od 5° C
 • istota účinku za každého počasia (nie je závislý na intenzite slnečného žiarenia ako konkurenčné prípravky)
 • Má vplyv na zosilnení koreňového systému rastlín pri skorej aplikácii (BBCH 30-32). Je to dôležité v súčasnom priebehu zrážok v jarnom období, kde je ich nedostatok skôr pravidlom ako výnimkou.
 • Zvýšená tolerancia proti suchu
 • Ďalej posilňuje a skracuje bázu stebiel. Rastliny sú viac odolné proti poľahnutiu a zosilnenie steny stebiel ma vplyv na budúcu vysokú úrodu.
 • Aplikácia skracuje výšku porastu a internódy
 • Zabezpečíte si vyrovnanie a zvýšenie počtu odnoží
 • Prípravok je veľmi šetrný k porastu v priebehu v jednotlivých rastových fázach
 • Doporučená dávka je 0,6-0,8 l/ha Medax® Top + síran amónny 0,6 – 0,8 kg. Dávky je nutné diferencovať vzhľadom k vlastnostiam odrody, priebehu počasia a použitia N hnojenia.
 • Ideálny partner do tankmixu s fungicídom
 • Spoločné riešenie fungicídnej ochrany s morforeguláciou (aplikácia v obdobných termínoch – začiatok steblovania až vlajkový list)
 • Medax® Top má synergický účinok s fungicídom Capalo®proti steblolamu

 

Na obrázku 1 vidíme silu účinku prípravku Medax® Top v skrátení výšky porastu o približne  cm.

Foto: Miroslav Demo, BASF, Piešťany 2.6. 2016

Vľavo neošetrená varianta, vpravo Medax® Top + síran amónny 0,6 l/ha + 0,6 kg/ha (aplikácia v BBCH 30-32)

  

 

Ďalšie obrázky 2 a 3 znázorňujú skrátenie výšky porastu a internód a v neposlednom rade aj vyrovnanie počtu odnoží

Obr.2,3 – Medax® Top vľavo, neošetrená kontrola v pravo (foto: J. Kakuta, 2015)

 

 

Matúš Czakó, Plodinový manažér BASF

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *