05.05.2011 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chcú podporiť domácu produkciu

Slovenskí výrobcovia potravín prišli o svoje pozície na trhu, odkiaľ ich vytlačila zahraničná konkurencia. K zvráteniu tohto nepriaznivého vývoja by mohol podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta Simona prispieť systém predaja konečnému spotrebiteľovi.

„Uvedený systém sme postavili na filozofii vlastná produkcia –čerstvosť – kvalita – rýchlosť – bezpečnosť - dôvera," uviedol minister.
Inovovaný a najmä efektívny systém priameho predaja agrárnych produktov by mal byť po legislatívnej stránke zabezpečený Nariadením vlády SR, ktorým sa upravuje výroba a predaj produktov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi, a Nariadením vlády SR, ktorým sa stanovujú technické a hygienické požiadavky na občasné bitúnky.
V pondelok, 2. mája, sa skončilo pripomienkové konanie k týmto nariadeniam a do polovice mája by ich mala prerokovať a schváliť vláda. „Následne pošleme tieto nariadenia na notifikáciu do Bruselu. A hoci nepredpokladám, že by nám Európska komisia robila problémy pri ich schvaľovaní, účinnosť nadobudnú až 1. augusta, respektíve 1. septembra 2011. Nebudeme však čakať so založenými rukami a ešte predtým začneme s registráciou a vydávaním povolení,“ konštatoval Zs. Simon.
Podľa neho je zámerom ministerstva umožniť poľnohospodárom, aby mohli konečnému spotrebiteľovi, vrátane reštaurácií a stravovacích zariadení, predávať všetko to, čo dokážu vyprodukovať. Okrem toho, na rozdiel od súčasnosti, môže ktorýkoľvek roľník predávať vlastné výrobky nielen doma, teda z dvora, ale aj v hociktorom inom kúte republiky.
V prípade rastlinných produktov, mlieka a mliečnych výrobkov či medu nebudú žiadne množstevné obmedzenia. Limitovaný bude len predaj mäsa a mäsových výrobkov. „V občasnom bitúnku bude možné mesačne porážať len taký počet hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz, ktorý zodpovedá 16 veľkým dobytčím jednotkám. V prípade hydiny a králikov to bude hranica 350 kusov za mesiac,“ vysvetlil minister.
Nevyhnutnou podmienkou pre zapojenie sa do tohto systému je samozrejme registrácia a dodržanie predpísaných hygienických zásad. Tie však nie sú také prísne ako doteraz. Poľnohospodári budú musieť taktiež viesť evidenciu o vyrobenom a predanom množstve vlastných produktov, ako aj o jednotkovej cene.
„Základným pravidlom je pravdaže to, že pôjde výlučne o vlastné produkty daného subjektu. To znamená, že ak niekto chová desať ošípaných, nemôže vyrobiť a predať toľko klobás, ako keby mal tých ošípaných dvadsať. A už vôbec nie, aby boli vyrobené z ošípaných z Nemecka či Holandska. Na to budú dávať veterinári pozor,“ zdôraznil Zs. Simon.
Systém predaja konečnému spotrebiteľovi bude podľa neho rozdelený do troch kategórií. V prvej budú ľudia, ktorí nemusia podávať daňové priznanie, teda s ročným príjmom z produkcie do 2000 eur. Druhou kategóriou budú podnikatelia s ročným príjmom do 47 500 eur, ktorí nemusia byť registrovanými platiteľmi DPH. Tretia kategória, teda väčšie subjekty, budú obmedzení spomenutými limitmi pre porážku zvierat.
„Prvovýrobcov, ktorí sa budú chcieť zapojiť do systému predaja konečnému spotrebiteľovi, chceme v budúcnosti podporiť aj zavedením podpôr na nákup príslušných technológií, napríklad chladiacich zariadení alebo vozidiel. Chceli by sme podporiť aj organizovanie regionálnych trhov, kde by sa predávali kvalitné a čerstvé slovenské potraviny. Okrem toho pripravujeme i systém regionálnych špecialít a výrobkov,“ dodal minister pôdohospodárstva.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down