23.03.2018 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Choroby napádajúce osivo verzus listové choroby

„Spektrum aktuálnych hubových chorôb vyskytujúcich sa na listoch tvoria sneti, septoriózy, fuzariózy a helmintosporiózy. Sneti sú prenosné osivom, avšak ich nebezpečnosť je v tom, že sa prejavia v období, keď už nemáme takmer žiadne možnosti ich eliminovať. Ochranné opatrenia orientujeme na rastové fázy, kedy infekcie vznikajú a podľa nich riadiť ochranu.“

Povedal v úvode svojho príspevku doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. na konferencii spoločnosti BASF v Nitre.

Najvýznamnejšie choroby

Septória pšenicová je jednou z najvýznamnejších chorôb v súčasnosti, o čom sme sa presvedčili v roku 2010, kedy boli porasty významne napadnuté, t. j. listová plocha bola totálne zdecimovaná touto chorobou.

V posledných rokoch sme zaznamenali nové druhy fuzarióz, pričom v niektorých prípadoch sa menia ich typické symptómy, ktoré sme v minulosti nepoznali, napr. listové formy Fusarium nivale. Podľa T. Roháčika najmä v súvislosti s fuzariózami na kukurici bude táto problematika v budúcnosti oveľa závažnejšia. Z helmintosporióz je najfrekventovanejšou hnedá škvrnitosť jačmeňa. Menej známou je pruhovitosť jačmeňa, ktorá je zvládnuteľná vďaka účinnému moreniu. V ostatných desiatich rokoch sa vyskytuje ramuláriová škvrnitosť jačmeňa. Je to dispozičná choroba, napádajúca porasty, ktoré sú oslabené, stresované, či už výživou alebo prostredím. Hrdze a múčnatky sú typické listové choroby a osivom sa neprenášajú. V súčasnosti patria k najdôležitejším chorobám obilnín. Pri múčnatkách treba rozlišovať špecializované formy patogéna prispôsobené jednotlivým druhom obilnín. Z hrdzí sa aktuálne vyskytujú najmä plevová, pšenicová a ražná. Zvlášť "znovuobjavená" hrdza plevová napáda pšenicu, jačmeň, raž, tritikale, pričom napáda aj plevy a zelené zrná v klasoch. Je mimoriadne agresívna a poškodenia rastlín sú podstatne výraznejšie ako pri ostatných druhoch.

Zdroje sú viaceré

Zdrojom inokula je osivo, infikované rastlinné zvyšky, pôda, vzduch. Povrchové infekcie, ktoré sa prenášajú na obaloch zrna sú typické pre mazľavé sneti, fuzariózy, taktiež pre druhy, ktoré sú schopné cez obalové vrstvy prenikať do endospermu, alebo až do zárodku, kde prežívajú vo forme mycélia. Tomu musí odpovedať ochrana, t. j. v podobe účinných látok schopných preniknúť do vnútra zrna, korienkov, či klíčka. T. Roháčik upozornil, že chorobám koreňov sa nevenuje dostatočná pozornosť, pričom sú jedným z limitujúcich faktorov pre dosahovanie vyšších úrod obilnín (napr. huby z rodu Pythium). Viacerí patogéni môžu pretrvávať na "zelených mostoch", spravidla ako výtrusy nepohlavného rozmnožovania. T. Roháčik ďalej upozornil na latentné infekcie, ktoré nemusia byť zjavné. Ak nastane obdobie zrážok - pre hubové choroby sú to ideálne podmienky pre ich šírenie. V prípade fuzarióz sú rastliny zraniteľné aj v rastovej fáze odnožovanie. V súčasnosti je táto problematika aktuálna najmä pri tvrdých pšeniciach.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down