30.01.2023 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

 Chov norika budeme rozvíjať, obavy sú neopodstatnené

      Revúca 30. januára (TASR) - Správa Národného parku (NP) Muránska planina bude rozvíjať chov norika muránskeho typu, obavy z jeho zrušenia sú neopodstatnené. Konštatoval to riaditeľ správy Ján Šmídt v súvislosti so schválenou zonáciou NP Muránska planina a prevodom pozemkov a nehnuteľného majetku dvora Veľká lúka - žrebčína, na správu parku. Starostlivosť o vzácne kone budú spoločne zabezpečovať štátny podnik Lesy SR a správa NP na základe dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva.


      Muránska planina je jedným z troch NP Slovenska, ktorý má schválenú zonáciu. "Už pri tvorbe jej návrhu sa bral veľký zreteľ na to, aby sa tu chov hospodárskych zvierat vrátane koní rozvíjal. Preto sa v projekte ochrany parku, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa zadefinovali ekologicko-funkčné priestory - trvalé trávne porasty a ostatné nelesné a lesné biotopy s extenzívnym využitím, v ktorých je hospodárenie nevyhnutné pre udržanie priaznivého stavu biotopov alebo na ne viazaných druhov," uviedol Šmídt.
      Kone sú významné pre zachovanie biologickej rozmanitosti lúk v NP Muránska planina, ktoré by sa bez pasenia a kosenia zmenili na les. Práve z dôvodu zachovania lúk, chovateľskej tradície a, ako pripomenul Šmídt, aj z úcty k práci generácií chovateľov koní majú záujem, aby sa tento jedinečný chov zachoval. Na financovaní starostlivosti o symbolické plemeno sa budú podieľať sumou 200.000 eur ročne.
      "Zonáciou sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a prírodného cestovného ruchu, agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia v rámci plánu obnovy schválilo projekt na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430.000 eur," zdôraznil riaditeľ Správy NP Muránska planina.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down