12.05.2020 | 01:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Chrániť životy voľne žijúcej zveri musia aj poľnohospodári

Chrániť životy voľne žijúcej zveri musia aj poľnohospodári. Mesiac máj je typickým obdobím rodenia srnčiat, ktorých matky vyhľadávajú predovšetkým vyššie porasty lúk či krmovín. V rovnakom období však prichádza k ich koseniu, a preto množstvo zvierat končí ako obeť ťažkých poľnohospodárskych mechanizmov.

BRATISLAVA. Uviedol to Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Zdôraznil, že od minulého roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Zákonnú ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie a rýchlejšie, a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci vďaka nej môžu včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia.
Dbať o to, aby zver, ako aj ostatné živočíchy pri obhospodarovaní pozemkov neboli zraňované alebo usmrcované a aby ich biotopy neboli poškodzované, je podľa MPRV povinnosťou všetkých užívateľov poľnohospodárskych pozemkov. Napriek tomu každoročne pri kosbe pasienkov a krmovín na prelome jari a leta prichádza k stratám na životoch nielen mláďat, ale aj dospelých jedincov voľne žijúcej zveri. Ide najmä o srnčiu zver, ale aj o iné druhy mláďat raticovej zveri, samíc vtákov hniezdiacich na zemi a ich znášky vajec aj ďalšie drobné živočíchy.
Podčiarkol, že zákonnou povinnosťou poľnohospodárov je oznámiť užívateľovi poľovného revíru najmenej tri dni vopred čas a miesto vykonávania poľnohospodárskych prác v noci, kosenie krmovín a použitie chemických prípravkov, ktoré môžu byť škodlivé pre zver. Poľnohospodári sú tiež povinní používať plašiče zveri pri kosení trvalých trávnych porastov, obilnín a krmovín a pri ich zbere vykonávať práce tak, aby bola zver vytlačovaná od stredu pozemku k jeho okraju.
Užívateľom pozemkov za neplnenie povinnosti môže podľa Hrežíka okresný úrad uložiť finančnú pokutu až do výšky 15.000 eur. Podľa prieskumu poľovníckych organizácií, ktoré škody na zveri evidujú, si až približne 72 % poľnohospodárskych subjektov neplní zákonnú povinnosť a neohlasuje kosbu vopred.

/tasr/

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down