22.11.2019 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Cielená aplikácia prípravkov na ochranu rastlín

Slovenská rastlinolekárska spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s ďalšími partnermi zorganizovala v Nitre 15. a 16. októbra 2019 už po ôsmykrát slovenské rastlinolekárske dni pod názvom „Nové výzvy v ochrane rastlín - cesta do budúcnosti“. Ich súčasťou boli praktické ukážky zamerané na využívanie dronov v praxi, cielenú aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín a na využívanie robotov v ochrane rastlín.

Hostí podujatia na demonštračnom dni privítal Ing. Jozef Kotleba, predseda Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti. Zdôraznil, že aktuálnou témou súčasnosti je cielené používanie prípravkov na ochranu rastlín (POR) a postupné presadenie v praxi.

„V prípade cielenej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín ide o zmenu dávky prípravku do hektára. Momentálna technická úroveň strojov nám toto umožňuje,“ povedal Ing. Jozef Šimončič zo spoločnosti EKOSYSTEM Santovka v úvode demonštrácie cielenej aplikácie POR. Ide o aplikáciu plošnými postrekovačmi pomocou aplikačných máp, ktoré sa exportujú do palubných počítačov po nasnímaní parciel buď dronom, alebo priamo z družice radu Sentinel. Skonštatoval, že na Slovensku máme približne 3 500 postrekovačov, z ktorých cielenú aplikáciu POR má umožnenú len približne 1,5 percenta z nich.

V rámci demonštračnej ukážky J. Šimončič predstavil 36 metrov širokú plochu odpovedajúcu šírke záberu postrekovača s piatimi aplikačnými zónami.  Počas demonštračnej aplikácie postrekovač päťkrát zmenil dávku do hektára, od nuly do 250 litrov.  Na panely s prenesenými dátami z kabíny postrekovača bolo možné sledovať online zmenu dávky aplikovaného prípravku, umelý horizont ošetrovanej plochy a aplikačnú šírku záberu postrekovača. V momente, ako sa postrekovač dal do pohybu, bolo možné porovnávať zvolenú a skutočnú dávku postreku. Počítač postrekovača permanentne prispôsoboval aplikovanú dávku pojazdovej rýchlosti a zóne, v ktorej sa nachádzal.

Podľa J. Šimončiča ročne sa na Slovensku uvedie do praxe (s novým evidenčným číslom) cca 15-20 kusov moderných samohybných postrekovačov. „Aj vzhľadom k tejto skutočnosti pre širšie uplatnenie cielenej aplikácie POR v praxi, si budeme musieť ešte počkať,“ dodal.

J. Šimončič sa vyjadril k otázke zavedenia presného poľnohospodárstva v praxi v súvislosti s cielenou aplikáciou POR: „V prvom rade pre širšie zavedenie presného poľnohospodárstva do praxe musí byť dôkladne pripravená legislatíva. V prípade dronov, napr. aj pri zbere dát pre aplikačné mapy, aktuálne platná legislatíva blokuje ich hromadné používanie. Podmienky používania dronov sú tak náročné, že bežní poľnohospodári ich nedokážu splniť.“ Skonštatoval, že napriek tomu, sú výrobcovia postrekovačov technicky pripravení na cielenú aplikáciu POR.

VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down