08.06.2018 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čím možno nahradiť štandardné palivá traktorov

Obmedzené zásoby ropy sú hlavným dôvodom pre vývoj, výrobu a využitie alternatívnych palív pre spaľovacie motory. Vyčerpateľnosť zásob ropy sa v súčasnosti nedá presne určiť. Odborníci, ktorí sa zaoberajú touto problematikou nie sú v tejto oblasti jednotní. Táto nejednoznačnosť vyplýva predovšetkým z toho, že neboli preskúmané všetky oblasti na planéte, kde by sa mohli nachádzať zásoby ropy. Taktiež na zásoby ropy má vplyv aj jej spotreba, ktorá sa dá určiť len niekoľko rokov dopredu. Ale ťažko možno predpokladať ako sa bude spotreba ropy vyvíjať o niekoľko desaťročí. Na základe vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že problematika alternatívnych palív pre motory je aktuálna už v súčasnosti aj, keď s istotou nevieme ako to bude vyzerať vo vzdialenej budúcnosti.

Zdroje energie pre spaľovacie motory

 

Vyčerpateľnosť ropy sa v súčasnosti nedá presne určiť. Odborníci, ktorí sa zaoberajú danou problematikou nie sú v tejto oblasti jednotní. Táto nejednoznačnosť vyplýva predovšetkým z toho, že neboli ešte preskúmané všetky oblasti na planéte, kde by sa mohli nachádzať zásoby ropy. Takisto na  zásobu ropy vplýva aj jej spotreba, ktorá sa dá určiť len niekoľko rokov dopredu. Ale je ťažké ako sa bude spotreba ropy vyvíjať o niekoľko desaťročí. Na Obr. 1 sú znázornené predpoklady možnosti využívania palív pre spaľovacie motory.

V súčasnosti má väčšina z veľkých svetových výrobcov motorových vozidiel vo svojej ponuke minimálne jeden produktový typ vozidla na alternatívny pohon. Trend zavádzania motorových vozidiel s alternatívnym pohonom bude do budúcna jednoznačne narastať. V súčasnosti sa dostávajú do popredia hybridné vozidlá, resp. elektromobily, ktorých predaj je v rámci viacerých krajín Európskej únie podporovaný pri nákupe, či už v podobe dotačnej politiky, resp. daňového alebo iného zvýhodnenia. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje žiadna podpora zo strany štátu na nákup takýchto motorových vozidiel.

 

Rozdelenie alternatívnych palív

 

Alternatívne palivá z hľadiska ich využitia možno rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • palivá priamo nahradzujúce klasické motorové palivá:
  • propán – bután (LPG – skvapalnený ropný plyn),
  • zemný plyn v stlačenej forme (CNG) alebo v skvapalnenej forme (LNG),
  • etanol (palivo E 100 a jeho „homológy“ E 85, E 90, E 10),
  • estery (prevažne metyl-estery) mastných kyselín z rastlinných, prípadne aj živočíšnych olejov,
  • vodík.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách č 23.

doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

                                                                                                   SPU v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down