20.01.2023 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Čo by sme mali vedieť o pestovaní jarných obilnín

Pri jarných obilninách je aj výhodou lepšie využitie vody, ktorá je po zimnom období v pôde dobre prístupná. Pre krátke vegetačné obdobie je dobrá bilancia vlahy pri jarných obilninách rozhodujúca. Po nástupe optimálnych teplôt môže jarná obilnina svoj úrodový potenciál plne rozvíjať už v počiatočných fázach rastu.

Pri zakladaní porastov jarných poľných plodín je potrebné okrem dodržania optimálneho termínu sejby dbať na správne uloženie osiva do kvalitne pripraveného osivového lôžka pri priaznivej vlhkosti pôdy. Nové zjednodušené technológie zakladania porastov jarných plodín využívajúce minimalizačné a pôdochranné spôsoby obrábania pôdy, dávajú mnohokrát väčšie predpoklady pre zabezpečenie vyššie uvedených požiadaviek než súčasné klasické spôsoby.

Jarná pšenica

Je doplnková obilnina, jej výsevné plochy kolíšu v širokom rozmedzí v závislosti od prezimovania porastov pšenice ozimnej. Jarná pšenica je vhodná najmä do vlhších repárskych a úrodných zemiakarskych výrobných oblastí, kde môže úrodovo prekonávať aj ozimnú formu. V suchších kukuričných oblastiach je vhodná len na pozemky s dobrým vlahovým zabezpečením podzemnou vodou.

Jarná pšenica má zo všetkých jarných obilnín najslabší koreňový systém a preto citlivo reaguje na nedostatok zásob pôdnej vlahy po suchej zime. Najvhodnejšími predplodinami sú strukoviny, ďatelinoviny, olejniny, okopaniny a zelenina. Väčšinou sa jarná pšenica zaraďuje po neskoro zbieraných predplodinách (cukrová repa, zemiaky, kukurica). V praxi je to veľmi často aj po obilninách (ozimná pšenica). V takýchto prípadoch sa odporúča použiť strniskové medziplodiny. Jarnú pšenicu je možné siať aj po vyzimovanej ozimnej pšenici, ak je jej porast včas zaoraný. Prísevy do zle prezimovanej ozimnej pšenice nemožno odporučiť vzhľadom na ťažkosti, ktoré vznikajú pri samotnom príseve a nevyrovnanom dozrievaní zmesi oboch typov pšeníc.

Jarná pšenica sa vysieva sa spravidla ako prvá, len čo to pôdne a poveternostné podmienky dovolia. Po suchých a teplých zimách nie sú zriedkavé výsevy už koncom februára začiatkom marca. Naopak neskoré termíny výsevu, na základe poznatkov praxe i výskumu v závislosti na odrode, môžu znížiť očakávanú produkciu až o 40 – 60 kg za každý oneskorený deň sejby! Základom dobrej klasickej prípravy pôdy pre jarnú pšenicu je stredná jesenná orba (18-22 centimetrov). To umožní jednoduchú predsejbovú prípravu pôdy na jar, pri ktorej by sa mala pôda dobre prevzdušniť a vytvoriť osivové lôžko v hĺbke 3 až 5 centimetrov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down