ČSOB Leasing je blízko k svojím zákazníkom

Ako sa v priebehu rokov zmenil prístup ČSOB Leasing k svojím zákazníkom?

Už od vzniku spoločnosti v roku 1996  presa­dzujeme proklientsky orientovanú filozofiu aktívneho prístupu k našim obchodným partnerom a zákazníkom a tej zostávame verní aj naďalej. Vzájomná lepšia znalosť očakávaní a možností nám pomá­ha rozvíjať pevné a efektívne obchodné i medziľudské vzťahy. 

Na akých hodnotách stavia ČSOB Leasing?

Pre zákazníkov chceme byť prirodzenou prvou voľbou, keď sa rozhodnú využiť pre financovanie svojich podnikateľských vízií lízingovú spoločnosť, a byť k nim tak blízko, ako potrebujú. Máme 15 pobočiek v rámci celého Slovenska a stále posilňujeme dostupnosť našich služieb. Naši obchodníci dobre poznajú podnikateľské prostredie a chceme, aby boli  tvárou ČSOB Leasingu v jednotlivých mikroregiónoch.

Špecia­lizované obchodné tímy dopĺňajú naše regionálne zastúpenia a zlepšujú ponuku poskytovaných produktov.

Zakladáme si na osobnom prístupe. Naši obchodníci, poznajú svojich zákazníkov a tí poznajú svojho obchodníka. Sme doma v každom regióne Slovenska a zohľadňujeme potreby konkrétnych zákazníkov bez ohľadu na ich veľkosť či dĺžku podnikania.

Určite pôjdeme aj cestou digita­lizácie a využívania moderných technológií vrátane umelej inteli­gencie, ale osobný kontakt so zákazníkom bude u nás vždy na prvom mieste.

Ambíciou ČSOB Leasingu je byť spoľahlivým partnerom, ktorý svojim zákazníkom neustále prináša inovatívne riešenia pre ich komfort, stáť pri nich v dobrých aj horších časoch a stať sa tak súčasťou ich podnikateľského príbehu.

Ambíciou ČSOB Leasingu je byť spoľahlivým partnerom, ktorý svojim zákazníkom neustále prináša inovatívne riešenia pre ich komfort, stáť pri nich v dobrých aj horších časoch a stať sa tak súčasťou ich podnikateľského príbehu.

Čomu sa momentálne prioritne venujete?

Smerujeme k vyššej efektivite poskytovaných finanč­ných i poradenských služieb. Ak sme sa v minulosti zameriavali len na financovanie, dnes podstatnú časť financovaných predmetov aj poisťujeme. Budúcnosť vidíme v rozširovaní služieb pre zákazníkov, lízing v  tradičnom ponímaní teda nahrádzame  komplexným  balíkom služieb.

Akú máte ponuku pre poľnospodárov?

Poľnohospodári sa s dôverou môžu na nás obrátiť s rôznorodými požiadavkami pre svoje podnikateľské zámery. Do nášho produktového portfólia patria  finančný lízing, operatívny lízing a   spotrebný úver.  Okrem širokej ponuky financovania dopravnej alebo poľnohospodárskej techniky a technológií od renomovaných dodávateľov ponúkame zákazníkom aj komplexné poisťovacie služby pre financovaný a nefinancovaný majetok K zákazníkom pristupujeme individuálne. Zohľadňujeme špecifické podmienky poľnohospodárskej výroby, ktorá je závislá aj od disponibility príjmov poľnohospodárov. Zákazník si môže zvoliť výšku či periodicitu splátok, napríklad podľa termínu vyplatenia dotácií, výnosov z predaja svojich produktov a pod. V  ponuke produktov a služieb ČSOB Leasingu je aj neštandardné splácanie či predschválený finančný rámec, ktorý môžu zákazníci priebežne a bez dodatočného dokladovania čerpať podľa potreby počas dohodnutého obdobia. Môžeme vyzdvihnúť aj našu výbornú spoluprácu s viacerými dodávateľmi poľnotechniky, a preto vieme zákazníkom ponúknuť benefity v podobe výhodnejších cien alebo lepšieho servisu.

Dnešná doba je rýchla a dynamická. Ako vie ČSOB Leasing podporiť a pomôcť podnikateľom?

V ponuke ČSOB Leasing má podnikateľ možnosť využiť produkt Voliteľná splátka. S Voliteľnou splátkou si vie sám stanoviť určíte výšku splátky a maximálnu dobu financovania. Na základe týchto vstupov pripravíme ponuku splácania s rôznymi variantmi akontácie a dobami financovania tak, aby čo najviac vyhovovali potřebám daného subjektu. Vďaka tomu dokáže podnikateľ lepšie optimalizovať svoj cash flow.

S akými životnými míľnikmi im ešte dokážete pomôcť?

Pri našich zákazníkoch stojíme v dobrých aj zlých časoch. Máme desiatky príbehov zákazníkov, ktorým sme pomohli vyrásť, alebo sme im pomohli prekonať krízu a opakovane naštartovať ich podnikanie. Sami sme prežili rôzne formy kríz a určite i vďaka schopnosti učiť sa na vlastných chybných rozhodnu­tiach sme pripravení prijímať výzvy a reagovať na meniace sa potreby zákaz­níkov.

www.csobleasing.sk

Ing. Marta Palugová
riaditeľka pobočkovej siete ČSOB Leasing

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down