Cukrovarnícky sektor sa náhle stane jedným z najliberálnejších odvetví

Kedy sa začala cukrovarnícka kampaň 2016/2017? Na túto a ďalšie otázky Roľníckych novín odpovedá Ing. RADOVAN ROBA, výkonný riaditeľ Slovenského cukrovarníckeho spolku (SCS).

„Cukrovarnícku kampaň 2016/17 začali v Slovenských cukrovaroch, s.r.o., Sereď už 9. septembra 2016, a v Považskom cukre, a.s., Trenčianka Teplá, začali kampaň 13. septembra 2016.“

 

Koľko repy cukrovary v kampani celkovo nakúpili od pestovateľov?

„Cukrovary na Slovensku v ostatnej kampani nakúpili a spracovali spolu 1 milión 443 tisíc ton cukrovej repy.“

 

Nakúpili naše cukrovary repu aj od pestovateľov v zahraničí, teda spracúvajú aj repu z dovozu?

„Nie, naše cukrovary vyprodukovali cukor výhradne z cukrovej repy, nakúpenej od pestovateľov, pôsobiacich na Slovensku. Takže môžeme povedať, že produkujeme čisto slovenský cukor zo slovenskej suroviny.“

 

Koľko cukru v ostatnej kampani vyrobili dva slovenské cukrovary?

„Celková produkcia cukru na Slovensku v kampani 2016/17 predstavuje objem 204 794 ton bieleho cukru.“

 

Koľko cukru z celého vyrobeného množstva sa spotrebuje v SR?

„Spotreba cukru na Slovensku predstavuje dlhodobo zhruba 175 až 180 tisíc ton. Celý tento objem však nie je pokrytý iba z produkcie našich cukrovarov, keďže na trhu sa vyskytuje aj cukor od zahraničných producentov.“

 

Vyrobili cukrovary v Seredi a v Trenčianskej Teplej v ostatnej kampani aj tzv. nadkvótové množstvo cukru?

„V súčasnosti platná kvóta pre produkciu cukru v Slovenskej republike predstavuje 112 319,5 tony. Pri celkovej produkcii 204 794 ton predstavuje výroba nad kvótu 92 474,5 tony cukru.“

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *