18.10.2022 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa kukurice a jesenných prác opäť v Seliciach

K najväčším jesenným podujatiam poľnohospodárov tradične patrí „Deň poľa kukurice a jesenných prác“, ktorý sa uskutočnil 21. septembra 2022 tentoraz na poliach a za podpory spoločnosti AGRO Divízia Selice, organizovaným Združením dodávateľov poľnohospodárskej techniky na Slovensku – AGRION v spolupráci s vydavateľstvom Profi Press SK, s. r. o. zastrešujúceho týždenník Roľnícke noviny a Zväzom pestovateľov a spracovateľov kukurice. Hlavnými partnermi boli UniCredit Bank a Agropodnik, a. s. Trnava.

Podujatie otvorila odborná diskusia zameraná na vývoj cien kukurice a ďalších poľnohospodárskych komodít v kontexte tohtoročného extrémneho sucha a vysokých nákladov za energie. Pozvanie organizátorov do diskusie prijali Ing. Ladislav Moravčík, predseda Zväzu pestovateľov a spracovateľov kukurice, Ing. Jozef Rebro, ml., Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností a Ing. Peter Horný, vedúci oddelenia agrobiznisu UniCredit Bank Czech republic and Slovakia. Diskusiu moderoval Ing. Juraj Huba, riaditeľ sekretariátu Združenia AGRION, ktorý v úvode skonštatoval, že úroda kukurice bude najnižšia za posledných 15 rokov, vychádzajúc zo správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Pokles výmery, úrody v kontexte s cenami za energie

Podľa L. Moravčíka má celá spoločnosť záujem o pestovanie kukurice: „Očakávalo sa totiž významnejšie zníženie výmer kukurice z dôvodu vysokých cien za plyn a elektrickú energiu, čo bolo zrejmé už v čase zakladania porastov na jar.“ V roku 2022 sa kukurica pestuje na výmere 173 tisíc hektárov, čo je o 30 tisíc hektárov menej ako v minulom roku, kedy sa pestovala na 203 tisíc hektároch. L. Moravčík ďalej informoval o rokovaniach na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorých stredobodom boli dopady sucha na porasty kukurice s cieľom riešenia finančných strát poľnohospodárov. „Odhadovaná priemerná úroda kukurice je iba 4,5 tony z hektára. Za dramatickým prepadom v úrodách je absencia zrážok v júni a v júli a to na celom území Slovenska. Z pohľadu kukurice ide o kritické obdobie, kedy sa formujú klasy. Zrážky v auguste už porastom kukurice nepomohli. Kukurice sú veľmi nízke, často bez klasov, kukurica na siláž vykazuje nízku kvalitu,“ zhodnotil L. Moravčík úrody ako aj kvalitu tohtoročnej produkcie. Taktiež upozornil, že práve v Nitrianskom, Trnavskom a v Košickom kraji, ktoré sú v pestovaní kukurice ťažiskové, je odhadovaná priemerná úroda iba 3,9 tony z hektára. Navyše práve v týchto krajoch pestovatelia upustili od veľkých výmer, ktoré boli v prípade kukurice celkovo o 23 tisíc hektárov nižšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Druhým faktorom, ktorý v tomto roku významne ovplyvňuje celkovú ekonomiku výroby kukurice sú ceny energií. Faktom je, že kukurica je z hľadiska sušenia najnáročnejšia plodina zo všetkých plodín pestovaných u nás a to od 0 percent až do cca 10 percent sušenia, niekedy aj viac. „Aj preto niektorí pestovatelia znižovali výmery kukurice v súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami za energie,“ skonštatoval L. Moravčík. 

J. Huba: „Na jednej strane sme konfrontovaní poklesom úrod kukurice na Slovensku, na strane druhej vysokým nárastom cien za plyn a elektrickú energiu. Otázkou je či zvýšený nárast cien za kukuricu kompenzuje výrazný pokles úrody a nárast nákladov? Aké sú aktuálne ceny kukurice na trhu v porovnaní s minulým rokom? J. Rebro, ml.: „Cenu kukurice na Slovensku ovplyvňujú predovšetkým producenti kukurice vo svete. Produkcia kukurice vo svete je nižšia ako bola minulý rok. Európa je vystavená energetickej kríze, ktorá sa prejavuje vo vysokých vstupoch, ktoré pri aktuálnych úrodách nebudú pokrývať náklady pestovateľov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down