Deň poľa kukurice KWS tentoraz v Kozárovciach

Pohľad prvovýroby sa tradične na jeseň koncentruje na predstavenie hybridov kukurice v kontexte hodnotenia podmienok končiacej sa sezóny s dopadom na výšku a kvalitu produkcie. Nebolo tomu inak ani na Dni poľa kukurice v Kozárovciach, ktorý sa uskutočnil v 28. septembra 2023 na pôde tamojšieho poľnohospodárskeho družstva, kde boli predstavené hybridy kukurice renomovanej šľachtiteľskej spoločnosti KWS.

Hostí podujatia privítal Ing. Rudolf Líška, regionálny zástupca spoločnosti KWS, zároveň poďakoval za perfektnú spoluprácu s PD Kozárovce, predovšetkým agronómke Ing. Ľubici Jánošovej, ako aj ostatným pracovníkom družstva, ktorí sa zaslúžili o vysokú odbornú úroveň poloprevádzkového pokusu.

Za hostiteľa podujatia sa prihovoril Ing. Peter Repiský, predseda PD Kozárovce a predstavil podnik, hospodáriaci na 1050 hektároch s prevahou ornej pôdy. Z plodín pestujú hlavne obilniny - pšenicu mäkkú a tvrdú a jačmeň ozimný. Z olejnín repku na výmere takmer 300 hektárov. Pre potreby živočíšnej výroby pestujú kukuricu na výrobu siláže na výmere 110 hektárov. V prípade zrnovej kukurice výmeru znížili na 40 hektárov z dôvodu veľkého tlaku zveri. V rámci živočíšnej výroby sa venujú chovu hovädzieho dobytka, konkrétne šľachtiteľskému chovu plemena slovenské strakaté. Aktuálne v počte 630, pričom dojníc je 280. Priemerná úžitkovosť je cca 8 700 litrov mlieka na dojnicu za rok. P. Repiský ocenil dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou KWS, pričom za benefit pre družstvo považuje možnosť v praxi si overiť kvalitu šľachtiteľskej práce, ktorej výsledkom sú komplexne vybavené hybridy kukurice. „Obzvlášť pri tlaku, ktorý je vyvíjaný na ceny kukurice na trhu, je rozhodnutie a voľba aké hybridy kukurice pestovať pre každého pestovateľa jedným z kľúčových,“ dodal P. Repiský. Taktiež ocenil spoluprácu so spoločnosťou ADAMA, pri odbornej pomoci v ošetrovaní kukurice proti burinám. Ako aj spoluprácu so spoločnosťou Lemken, ktorá na dni poľa predstavila techniku pre spracovanie pôdy po zbere kukurice.

K poďakovaniu sa pripojil Ing. Ivan Dzubák, konateľ spoločnosti KWS, ktorá sa ako šľachtiteľská a osivárska firma zaoberá širokým radom plodín. Vyjadril nádej, že plochy kukurice by sa po tohtoročnom prepade mohli v ďalšej sezóne vrátiť na lepšie čísla. Zdôraznil, že spoločnosť KWS v posledných troch rokoch obmenila takmer celý zrnový sortiment kukurice. Z absolútnych noviniek upozornil na KWS Oltenio, KWS Incantio a KWS Donchuan. 

Varianty ochrany proti burinám

Spoločnosť ADAMA predstavila v pokuse tri varianty ošetrenia pre komplexnú ochranu kukurice proti burinám, o ktorých informoval jej zástupca Ing. Gabriel Szücs.

V prvom variante bola aplikovaná kombinácia herbicídov Sulcotrek a Efica 960 EC. Ako uviedol G. Szücs ide o flexibilné ošetrenie - preemergentné až skoropostemergentné do štádia troch listov kukurice. Sulcotrek (terbuthylazine, sulcotrione) v dávke 2 litre na hektár s účinnosťou cez pôdu, kontroluje široké spektrum najdôležitejších burín, ako sú láskavce, mrlíky, lobody, ambrózia, durman, pakost, moháre, atď.  Spolu s prípravkom Efica 960 EC (s-metolachlor) v dávke jeden liter na hektár efektívne likviduje trávovité druhy burín (ježatka, proso, moháre). Prípravky boli aplikované spolu s adjuvantom Grounded. V prípade sucha G. Szűcs odporúča uprednostniť skorú postemergentnú aplikáciu. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down