07.10.2022 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa kukurice v Kozárovciach

Nenince, Liptovský Mikuláš, Bátka, Preseľany, Trenčianske Stankovce, Zalužice, Pataš a Kozárovce, sú lokality, v ktorých spoločnosti KWS a Adama Slovensko v tomto roku v septembri usporiadali tradičné Dni poľa zamerané na predstavenie širokého portfólia hybridov kukurice, taktiež varianty ochrany proti burinám. Pestovatelia z rôznych regiónov sa tak mohli oboznámiť ako sa jednotlivým materiálom darilo v konkrétnych lokalitách pod vplyvom tohtoročných - veľmi špecifických podmienok, ktoré pre kukurice z pohľadu nerovnomerného rozloženia zrážok, niekde až výrazne deficitného neboli priaznivé.

Hostí podujatia v Kozárovciach privítal Ing. Peter Repiský, predseda PD Kozárovce a predstavil lokalitu pokusu: „Napriek všeobecne výraznému nedostatku zrážok v tomto roku, ktoré mimoriadne negatívne poznačili porasty kukurice, nás to našťastie nezasiahlo až v takej miere, očakávame preto dobré úrody kukurice.“

Ing. Ivan Dzubák, konateľ spoločnosti KWS, okrem ťažiskových hybridov kukurice pozornosť upriamil na novinky z najnovšieho šľachtenia s označením Plus4Grain určené do lepších pestovateľských podmienok a ClimaControl3 hybridy – nastavené pre dosahovanie nadpriemerných úrod v priemerných až horších podmienkach a poliach, pričom poskytnú vyššiu úrodu v porovnaní s referenčnými hybridmi.

Agrotechnika v pokuse

Predstavenia agrotechniky uplatnenej v pokuse sa zhostil Ing. Rudolf Líška, regionálny zástupca spoločnosti KWS. Predplodinou v pokuse bola sója. Štandardne na jeseň 2021 bola vykonaná hlboká orba. Sejbe 2. mája 2022 predchádzala príprava pôdy smykobránami so zapracovaním močoviny v dávke 200 kg na hektár. Pod pätu osiva bolo aplikované NPK hnojivo (15:15:15) v dávke 150 kg na hektár s následným uvalcovaním povrchu pôdy. Proti burinám boli 20. mája 2022 aplikované herbicídy Coltrane SC (2 litre na hektár) a Nicogan 40 OD (1 liter na hektár). Začiatkom júna boli porasty kukurice prihnojené prípravkom Zinetik (2 litre na hektár), následne LAV 27% v dávke 200 kg na hektár spolu s plečkovaním.

„Na úrody kukurice majú zásadný vplyv zrážky - päťročný priemer zrážok v lokalite pokuse je na úrovni 521 milimetrov ročne. V tomto roku doposiaľ spadlo 423 milimetrov vody, čo malo priaznivý vplyv na porasty kukurice,“ informoval R. Líška o prehlade zrážok v lokalite pokusu, ktoré ale neboli počas vegetácie rovnomerne rozložené, porasty kukurice mohli byť aj vyššie. 

Technológia ochrany kukurice

„Na začiatku rastu ohrozujú kukuricu nielen nízke teploty, ale aj nízka konkurenčná schopnosť proti burinám. Preto zásadným z pohľadu úrody kukurice je správne a hlavne včasné použitie herbicídov,“ povedal v úvode prehliadky pokusu Ing. Gabriel Szűcs zo spoločnosti ADAMA. V prvom variante bol premergentne (3. mája 2022) aplikovaný Sulcotrek s dvomi účinnými látkami terbuthylazine a sulcotrione v dávke 2 litre na hektár s účinnosťou cez pôdu. Kontroluje široké spektrum najdôležitejších burín, ako sú láskavce, mrlíky, lobody, ambrózia, durman, pakost, moháre, atď.  Spolu s prípravkom Efica 960 EC s účinnou látkou s-metolachlor v dávke jeden liter na hektár efektívne likviduje trávovité druhy burín (ježatka, proso, moháre). Prípravky boli aplikované spolu s adjuvantom Grounded. V prípade sucha G. Szűcs odporúča skorú postemergentnú aplikáciu. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down