Deň poľa Papillon 2017 v Abraháme

Poľnohospodári juhozápadného Slovenska sa v septembri opäť stretli na „Dni poľa Papillon“, ktorý usporiadala spoločnosť SAATBAU Slovensko na pôde a v spolupráci s Poľnohospodársko-obchodným družstvom Abrahám, kde predstavili kompletné portfólio najdôležitejších odrôd sóje, slnečnice ročnej, kukurice siatej doplnené o cirok a medziplodiny pre ozelenenie.

Hostiteľka podujatia Ing. Jana Takáčová, predsedníčka POD Abrahám, vyjadrila potešenie z opätovného stretnutia na poliach spoločnosti, ktoré predstavila ako tradičné družstvo s rastlinnou a živočíšnou výrobou. Vo svojom vstupe zhodnotila podmienky lokality – výrazne poznamenané nedostatkom zrážok počas vegetácie: „Od začiatku roka až do polovice septembra spadlo len 225 milimetrov zrážok, v porovnaní s minulým rokom, kedy za rovnaké obdobie spadlo až 482 milimetrov, to nie je ani polovica. Plodiny sú poznamenané suchom, čo sa prejavilo aj v nižších úrodách.“

Tri stovky poľnohospodárov privítal aj Ing. Viliam Kurinec, generálny riaditeľ spoločnosti SAATBAU Slovensko, poďakoval za spoluprácu POD Abrahám pri príprave políčok s nosnými odrodami spoločnosti zrealizovaných na reprezentačnej úrovni.

Sója v popredí

„V posledných rokoch sa aj na západnom Slovensku dostáva sója viac do popredia, podobne ako na východe našej krajiny, kde má dlhodobo stabilné zastúpenie v osevných postupoch,“ uviedol k stúpajúcemu záujmu o pestovanie tejto najdôležitejšej proteínovej plodiny Ing. Jozef Pšak, zástupca spoločnosti SAATBAU Slovensko.

Priebeh počasia v tomto roku viac prial pestovateľom sóje na východnom Slovensku, kde pravidelne pršalo, vďaka čomu porasty sóje dobre vzišli, zapojili sa.

Z osivárskych firiem má spoločnosť SAATBAU v ponuke odrody sóje všetkých skorostných skupín, či už z vlastného šľachtenia, alebo v zastúpení. J. Pšak v pokuse predstavil sedem najdôležitejších materiálov vrátane novinky Bettina.

„Našou najpredávanejšou odrodou sóje a zároveň aj najpestovanejšou na Slovensku je ES Mentor. Je priam „ušitá“ do našich agroekologických podmienok a hlavných pestovateľských oblastí, navyše veľmi dobre reaguje na intenzifikačné vstupy,“ uviedol zástupca spoločnosti. Pre uspokojenie pestovateľov z okrajových oblastí, najmä zo severu Slovenska, zo skorých materiálov v ponuke odporučil odrodu z vlastného šľachtenia Amandine.

„V spoločnosti veľkú nádej vkladáme do novej odrody Bettina (000-). V Rakúsku bola registrovaná po dvoch rokoch skúšania, kde vo svojej skorostnej skupine v úrodách takmer o 20 percent prekonala kontrolné odrody,“ uviedol J. Pšak k novinke. Z ďalších ťažiskových materiálov v pokuse zaujali SY Eliot a SY Livius.  V prípade týchto odrôd vyzdvihol vyrovnanosť a dosahovanie stabilných úrod aj v stresových podmienkach prostredia ako sú vysoké teploty a sucho.

Perspektívne novinky v slnečnici

V pokuse predstavili šesť najdôležitejších hybridov slnečnice z portfólia spoločnosti disponujúcich nadpriemerným úrodovým potenciálom, veľmi dobrou olejnatosťou a prispôsobivosťou k podmienkam vnútro kontinentálnej klímy.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *