26.08.2015 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa repky – ATC Gerhaus

Spoločnosť Arysta LifeScience Slovakia, s. r. o. usporiadala 11. augusta pre pozvaných poľnohospodárov „Deň poľa repky“ zameraný na ukážky herbicídnych pokusov zrealizovaných na políčkach Výskumnej stanice - Agro Trial Center Gerhaus v Rakúsku. Časť prezentácie nosných produktov spoločnosti sa uskutočnila v príjemnom a pohostinnom prostredí areálu zámku v Rohrau vzdialeného necelých tridsať kilometrov od Bratislavy.

Hostí podujatia privítal Ing. Gabriel Villár, riaditeľ Arysta LifeScience Slovakia s.r.o. a predstavil výskumnú stanicu Agro Trail Center Gerhaus výlučne zameranú na poľné pokusy.

Na úvod sa vyjadril k integračnému procesu spojenia troch agrochemických firiem - Arysta, EX Chemtura a belgickej Agriphar, ktorý prebiehal počas roka vo svete aj u nás. Tieto firmy sa spojili do jednej spoločnosti pod názvom Arysta LifeScience, aby sa nestratila kontinuita. Sídlo spoločnosti Arysta na Slovensku je v Nových Zámkoch.

Čo sa týka repky ozimnej a jej pestovania G. Villár konštatoval fakt, že za posledných päť rokov klesla výmera jej pestovania zo 170 tisíc hektárov (2010) na súčasných 120 tisíc hektárov (2015). V minulom roku, najmä pre priaznivý vývoj počasia, dosiahla absolútny rekord v úrodách, keď priemerná úroda v SR bola 3,34 tony z hektára.

Prehľad najdôležitejších produktov

Spoločnosť Arysta má vo svojom portfóliu širokú ponuku prípravkov na ochranu repky. Z herbicídov je to najnovší progresívny Nero a overený Reactor 360 CS určený najmä na likvidáciu lipkavca.

„Zo selektívnych gramnicídov máme tri účinné látky pod šiestimi obchodnými názvami,“ G. Vilár spomenul štyri z nich: „Targa Super, Pilot, Pantera a Rango Super.“Z fungicídov vyzdvihol novinku pre budúci rok Erasmus EW, ktorý podľa slov riaditeľa spoločnosti bude cenovo najatraktívnejší prípravok na trhu s účinnou látkou tebuconazole. Z insekticídov s účinnou látkou cypermethrin vyzdvihol dva prípravky - Cyperkill 25 EC a Cythrin.

„Medzi najdôležitejšie prípravky spoločnosti patrí biostimulátor Atonik, ktorého účinnými látkami sú aromatické nitrozlúčeniny. V prípade aplikácie do porastov repky urýchľuje regeneráciu rastlín po prezimovaní, stimuluje kvitnutie a násadu šešúľ, podporuje procesy opelenia a oplodnenia,“ uviedol G. Villár a zdôraznil: „Základom pestovania repky je najmä zvládnutie herbicídnej ochrany porastov, účinné zničenie takých burín ako je napr. lipkavec, peniažtek a pastierska kapsička.“

NERO – účinne proti burinám

Podľa Ing. Pavla Svorena je konkurencieschopnosť repky proti burinám čoraz slabšia aj pre výsevky, ktoré sú 2 – 3 kg osiva repky na hektár. „V porastoch sa vyskytujú také buriny, ktoré sme pred tým nezaznamenali, respektíve nepovažovali za hospodársky významné. Pozornosť treba venovať druhom, ktoré vzchádzajú na jeseň a ukončujú svoj vývin na jar: pastierska kapsička, veroniky, fialky, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová a druhom, ktoré vzchádzajú na jeseň a dozrievajú v lete: lipkavec obyčajný, mak vlčí, rumany, rumančeky, úhorník liečivý (ťažko ničiteľná burina) a metlička obyčajná. Oproti minulosti sa menej významnými stali trváce buriny: pýr plazivý a pichliač roľný najmä na pôdach tých pestovateľov, ktorí používajú na ich cielenú likvidáciu glyfosáty.“

Preemergentná ochrana repky proti burinám sa v SR vykonáva nasledovnými účinnými látkami: pethoxamid, metazachlor, napropamid, quinmerac a clomazone, ktorý sa s nimi vo väčšine prípadov kombinuje. Od roku 2014 je v ponuke spoločnosti nový progresívny preemergentný herbicíd na ničenie burín NERO s dvomi účinnými látkami: pethoxamid 400g/l a clomazone 24g/l. „Ide o vysokú koncentráciu účinných látok pre zabezpečenie kvalitnej biologickej účinnosti,“ zhodnotil G. Villár a do porastov repky odporúča dávku 2,5 až 3 litre na hektár.

Nero pôsobí prostredníctvom koreňov, hypokotylu a klíčnych listov mladých rastlín a je čiastočne aj systémový. Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť a dobre spracovaný pôdny povrch, najmä bez zvyškov po predchádzajúcej plodine. „V rámci pokusov sme okrem výhradnej preemergentnej aplikácie, vyskúšali aj skorú postemergentnú a postemergentnú aplikáciu. Účinná látka clomazone obsiahnutá v prípravku čiastočne zapôsobila fytotoxicky, napriek tomu rastlina vegetovala ďalej. Pethoxamid efektívne zlikvidoval metličku, jednoročné trávy, lipnicu ročnú a za podpory clomazone aj ostatné buriny,“ konštatoval P. Svoren.

Na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín odporúča P. Svoren nový adjuvant Predict, ktorý zlepšuje adsorbciu účinnej látky herbicídu pôdnymi časticami, v prípade dažďa adjuvant „zadrží“ herbicíd, aby sa nesplavil hlbšie do pôdy. Okrem toho pri aplikácii znižuje úlet postrekov, podporuje rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu a zvyšuje bezpečnosť herbicídov s reziduálnym účinkom k ošetrenej plodine. Odporúčaná dávka je 0,2 litra na hektár.

Biostimulácia, listová výživa a Sparta

Ing. D. Blaho sa vo svojom príspevku zameral na biostimulátory, listovú výživu a z fungicídov vyzdvihol prípravok Sparta.

„Spoločnosť Goemar (je súčasťou spoločnosti Arysta) vyvinula patentovanú technológiu – Physio Activator Technology, pre dosiahnutie maximálnej účinnosti výťažkov z morských rias. V kombinácii s fosforom a draslíkom ide o veľmi účinný biostimulátor, ktorý ovplyvňuje rast a rozvoj koreňovej hmoty repky. Prípravok pod obchodným názvom Rooter, je určený pre oziminy a je klasifikovaný ako EC hnojivo,“ uviedol D. Blaho.

Morské riasy sú bohaté na prírodné rastové hormóny ako auxíny, cytokiníny, giberelíny a

betaíny. Vyvážený pomer týchto prírodných hormónov výrazne napomáha zdravému a silnému rastu rastlín. Účinnosť biostimulátora sa prejavuje v aktivácii tokov rastlinnej výživy, v efektívnejšej absorbcii živín a vody z pôdy, vo zvýšenej fotosyntéze a najmä stimuluje rozvoj koreňovej sústavy. Dobre vyvinutý koreň pomáha lepšiemu prezimovaniu repky. U pšenice dochádza k stimulovaniu jesenného odnožovania. Pri aplikácii Rooter-a nedochádza k navýšeniu nadzemnej hmoty a nemení sa apikálna výška rastu. Kombinácia filtrátu riasy, fosforu a draslíka je cielene smerovaná do koreňového systému.

„Bežným javom u repky je vplyvom chladu, alebo aj sucha červená až fialová farba listov a to v období neskorej jesene a zimy. Po aplikácii biostimulátora sa tento jav nevyskytne, lebo vytvorený mohutnejší koreňový systém repky dokáže efektívnejšie prijímať fosfor aj vlahu z hlbších vrstiev pôdy. Rastlina, tak lepšie prekonáva stresové podmienky zimného obdobia,“ objasnil D. Blaho.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down