29.06.2018 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa repky ozimnej v Prašiciach

Dňa 29. mája sa v Prašiciach uskutočnil Deň poľa repky ozimnej, ktorý zorganizovali viaceré spoločnosti ako Iniciatíva prosperujúce olejniny, Agrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, osivárske spoločnosti a Dow AgroSciences v spolupráci a na poliach PPD Prašice.

Za hostiteľa podujatia PPD Prašice účastníkov privítal jej predseda Ing. Jozef Urminský. PPD Prašice predstavil ako tradičný poľnohospodársky podnik zameraný na rastlinnú a živočíšnu výrobu, v ktorom hospodária na  4 300 hektároch pôdy. Nosnými plodinami sú hustosiate obilniny hlavne pšenica na potravinárske využitie. Repku pestujú približne na 800 hektároch, pričom uplatňujú štandardnú technológiu. V živočíšnej výrobe sa zamerali na chov dojníc s produkciou 4 milióny litrov mlieka za rok.

Odbornými garantmi podujatia boli Ing. David Bečka, Ph.D., prof. Jan Vašák, CSc. – obaja z Českej zemědělskej univerzity Praha a Ing. Peter Bokor, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra.

Podmienky, otázka osiva, choroby koreňov

Podľa J. Vašáka v Českej republike v úrodách repky za posledných 30 rokov neurobili veľký pokrok. Naopak, úrody sa zvýšili na Slovensku, v Poľsku a Rumunsku. Dôvod prečo nielen Česko, ale aj Nemecko nepokročilo v úrodách môže byť ten, že napr. v ČR má repka dlhodobo 17 - 18 percentné zastúpenie v osevnom postupe, v prípade Slovenska je to 12 percent. Nie je to však len o tomto. Za samostatný problém považuje choroby koreňov repky. J. Vašák poukázal na tematické pokusy s repkou v Prašiciach, kde sa snažia zvýšiť úrodu tým, že sa zamerali na ochranu koreňov. Pozornosť upriamil aj na problematiku osiva. Ako uviedol J. Vašák, výsevky riešia už od roku 2009.  Vysoké úrody repky sú dosahované v najrôznejších oblastiach, záleží to totiž najmä na kvalite práce agronóma.  „Zo všetkých delení, nám najviac vyhovuje členenie podľa kvality sladovníckeho jačmeňa. Tam, kde je kvalita jarného jačmeňa skoro vždy vysoká, tam by sme mali dodržiavať nízke výsevky, t. j. cca 50 semien/m2. Naopak, kde sa zberá kvalitný sladovnícky jačmeň len výnimočne, tam by sme mali výsevky zvýšiť, t. j. asi na 70 až 80 semien/m2. Týchto oblastí má viac Slovensko ako ČR,“ dodal J. Vašák.

Lokalita pokusu, agrotechnika

Výsev po štandardnej príprave pôdy bol uskutočnený 5. septembra, pričom celkovo bolo vysiatych 11 odrôd repky. Na konci februára bolo aplikované hnojivo DASA v dávke 200kg na hektár, následne - kvôli dažďom hnojili liadkom až 23. marca. Začiatkom apríla spolu s Topsinom bola aplikovaná posledná dávka dusíka vo forme DAM 390, 50 litrov na hektár. Celkovo je naaplikovaných 199 kg dusíka na hektár.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down