20.07.2021 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa repky v Galovanoch

Už po 17 krát sa uskutočnil Deň poľa repky na poliach spoločnosti AGRO-RACIO, s. r. o., tentoraz v Galovanoch, kde viaceré renomované osivárske spoločnosti predstavili svoje ťažiskové a nové hybridy repky v konkrétnych podmienkach prostredia. Podujatie zorganizovali: Iniciatíva Prosperujúce olejniny, Chemos, Agrada, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a osivárske spoločnosti.

Za hostiteľa podujatia – spoločnosť AGRO-RACIO, s. r. o., sa prihovoril Ing. Ľubomír Rakyta. V úvode skonštatoval, že repky sú vo veľmi dobrom kondičnom stave. Pre pestovateľov sú v tomto roku potešiteľné ceny za produkciu, nielen repky ale aj obilnín. Predstavil spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o., hospodáriacu v okresoch Liptovský Mikuláš a Ružomberok na výmere 3 700 hektárov poľnohospodárskej pôdy, z toho orná pôda je približne 1 800 hektárov. Z plodín pestujú obilniny na 800 hektároch, repku na 240 hektároch, ďalej kukuricu na siláž na 200 hektároch, hrach na 60 hektároch, trávy a ďatelinoviny na 80 hektároch, ostatné plochy tvoria lúky a pasienky. V rámci živočíšnej výroby sa dlhodobo venujú chovu hovädzieho dobytka, aktuálne v počte 1 600 kusov z toho je 600 dojníc, ďalej chovu oviec v počte 2 500 kusov, pričom ročne vyprodukujú okolo  300 000 litrov ovčieho mlieka. V súvislosti s dosahom pandémie Ľ. Rakyta informoval o strate významného odberateľa ovčieho mlieka, ktorý bol naviazaný na reštauračné zariadenia. Keďže tieto boli zatvorené, bola to oblasť, v ktorej prišli o tržby. Čo sa týka minuloročnej produkcie repky, dosiahli priemernú úrodu na úrovni 2 tony z hektára, čo bol ďalší prepad v tržbách. Navyše mokrá jeseň 2020 sťažila prípravu pôdy a založenie porastov ozimín, neobsiali tak naplánovanú plochu.

Dobrý stav porastov

Aktuálnu repkovú sezónu zhodnotil prof. Ing. Jan Vašák, CSc., z Českej zemědělskej univerzity Praha: „Ceny za repku sú mimoriadne a opakuje sa rok 2008, kedy ceny všetkých komodít šli hore, podobne aj v roku 2013, kedy bola podobne oneskorená vegetácia.“ Podľa J. Vašáka sú v tomto roku repky primerane rozvetvené a dávajú predpoklad dobrej úrody, konkrétne v podtatranskom regióne môže priemerná úroda dosiahnuť okolo tri tony z hektára, čo by bol vzhľadom na podmienky veľmi  dobrý výsledok. Skonštatoval, že porastom repiek pomohli dostatočné až nadpriemerné zrážky v máji. Taktiež zhodnotil takmer 40 rokov testovania a skúšania technológií v repke, napr. vhodnosť niektorej z odrôd repky pre neskorú sejbu, k čomu uviedol, že každú jednu je potrebné vysiať včas. „Vzhľadom na otepľovanie, termíny sejby by sa mali posunúť od 10. augusta a podľa oblasti až do 10. septembra,“ dodal. V prípade množstva vysiateho osiva na jednotku plochy J. Vašák odporúča zvýšiť výsevky tam, kde sa nedarí sladovníckemu jačmeňu (väčšina územia SR), až na 70 - 80 semien na meter štvorcový, výsevok pod 50 semien na meter štvorcový považuje za nízky.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down