12.06.2024 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa repky v Rybanoch s výnimočnými novinkami

V centre pozornosti dňa poľa, ktorý sa uskutočnil 16. mája 2024 v spolupráci a na poliach PPD Rybany, bolo predstavenie osvedčených hybridov repky, najmä však noviniek zo šľachtenia spoločnosti KWS Semena, s. r. o. Realizovaný bol aj v spolupráci so slovenskou spoločnosťou AM AGRO, ktorá predstavila komplexnú technológiu ochrany repky, uplatnenú v pokuse. Ukážky poľnohospodárskej techniky zabezpečila spoločnosť Land Technologies s.r.o.

Hostí podujatia privítal Ing. Jaroslav Jaško, predseda predstavenstva PPD Rybany, ktoré hospodári na výmere 2150 hektárov. V rámci rastlinnej výroby pestujú štandardné poľné plodiny: obilniny, repku, kukuricu na zrno a siláž a krmoviny pre potreby živočíšnej výroby. V živočíšnej výrobe sa zameriavajú na chov hovädzieho dobytka v počte do 1600 kusov, z toho je cca 350 kusov dojníc holštýnskeho plemena.

Konateľ spoločnosti KWS Ing. Ivan Dzubák z ponuky repky upozornil na dve významné novinky s predpokladmi stať sa nástupcami mimoriadne úspešného hybridu Umberto KWS, ktorý sa stal tri roky po sebe najpestovanejšou repkou podnikov SPZO na Slovensku.

Agrotechnika v pokuse

Predplodinou na pokusnej parcele bola pšenica ozimná. V auguste bol aplikovaný maštaľný hnoj v dávke 30 ton na hektár. V predsejbovej príprave pôdy vykonali diskovanie a následne repky siali sejačkou s rotačnými bránami. Repky rovnomerne, naproti tomu na jar rýchlo vstupovali do vegetácie. Problémy v porastoch narobili hraboše, proti ktorým cielene do nôr aplikovali rodenticíd. Koncom februára bola z hnojív aplikovaná DASA v dávke 230 kg na hektár. O týždeň liadok v dávke 100 kg na hektár a na konci marca DAM v dávke 200 litrov na hektár. Celkovo bolo aplikovaných 202 kg dusíka. 

Ochranu porastov zabezpečila spoločnosť AM AGRO, o ktorej informovala jej zástupkyňa Ing. Daniela Vargová. Po sejbe boli 26. augusta 2023 aplikované herbicídy Brazil (metazachlor) a Clomate (clomazone) s účinnosťou proti komplexnému spektru burín, spolu s pôdnym zmáčadlom Prefin. O mesiac neskôr bol proti skočkám aplikovaný insekticíd Beetlon (lambda-cyhalotrin). Pre úpravu pH vody bol ku každej aplikácii insekticídov a fungicídov pridaný Bio pH Control. V rámci ochrany proti chorobám bol koncom septembra aplikovaný fungicíd Starpro (tebuconazole) a pre zvýšenie zimuvzdornosti porastov Amcel (chlormequat-chlorid). K uvedenej aplikácii bolo pridané listové hnojivo Fostar s obsahom dusíka a fosforu pre podporu rastu koreňového systému. Posledná aplikácia na jeseň pozostávala z prípravkov Amcel, insekticídu Cythrin Max (cypermethrin), Mikrovit Bór a už spomenutého Bio pH Control. 

Na jar 6. marca 2024 bolo aplikované hnojovo Samppi, regulátor rastu s biostimulačným účinkom Asahi SL (zmes nitrofenolátov) a Bio pH Control, ktorý bol opäť aplikovaný pri každom ďalšom ošetrení. Ďalšia aplikácia bola realizovaná 21. marca s prípravkami Aspire (metconazole) proti fómovej hnilobe, insekticídy Aceptir 200 SE (acetamiprid) a Cythrin Max (cypermethrin) proti škodcom, z hnojív Mikrovit Bór a Sulvit (dusík, síra). V druhom aprílovom týždni boli aplikované fungicíd Simplia Gold (azoxystrobin, difenoconazole) proti bielej hnilobe, ďalej hnojivo Samppi a Asahi SL. Koncom apríla opäť fungicíd Simplia Gold, insekticídy Accept (acetamiprid) a Beethlon (lambda-cyhalothrin). Na obmedzenie predzberových a zberových strát bude aplikovaný Elastiq Ultra. 

Pre optimalizovaný vývoj rastlín

Osivo hybridov repky v pokuse bolo morené moridlom INITIO, ktoré je podľa Ing. Matúša Javora, produktového manažéra spoločnosti KWS, jedinečný systém zaisťujúci silný a optimalizovaný vývoj mladých rastlín a ochranu pred patogénmi. Obsahuje fungicíd, zinok, mangán a regulátor pôdnej reakcie. INITIO INSECT+ navyše obsahuje insekticídnu zložku s účinnosťou proti širokému spektru škodcov.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down