25.05.2022 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa repky v Špačinciach

Tohtoročnú sezónu poľných dní zameraných na repku otvorila spoločnosť Bayer CropScience Slovensko, ktorá 5. mája 2022 v Špačinciach predstavila nové ako aj a etablované hybridy repky značky DEKALB®. Ako uviedol zástupca spoločnosti Ing. Ján Hanuska, sú výsledkom cielenej šľachtiteľskej práce a pre slovenských pestovateľov dlhodobo predstavujú záruku vysokej úrody ako aj kvality.

Hostí podujatia pozdravilIng. Vladimír Fuzík, obchodný manažér spoločnosti Bayer. V úvode skonštatoval, že záujem o repku je naďalej veľký. Zdôraznil, že spoločnosť Bayer aj v tomto roku prináša pre pestovateľov nové moderné hybridy repky s množstvom pozitívnych vlastností: „Šľachtenie repky bolo v posledných rokoch zamerané na zvýšenie odolnosti proti pukaniu šešúľ a výsledkom implementácie génu Rlm 7 je odolnosť proti fómovej hnilobe. Z ďalších trendov je to vyššia odolnosť vybraných hybridov proti nádorovitosti kapustovitých rastlín a šľachtenie zamerané na odolnosť proti vírusu žltačky kvaky (TuYV).“

Agrotechnika v pokuse

Za hostiteľa podujatia vystúpil Ing. Roman Nádaský, agronóm PD Špačince, predstavil družstvo zamerané na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Z obilnín pestujú hlavne pšenicu, ďalej repku, repu a kukuricu a ďalšie plodiny. Repky v pokuse boli vysiate 3. septembra 2021 technológiou strip-till na medziriadkovú vzdialenosť 45 centimetrov s variabilným výsevkom v závislosti od odrody, čo bol zámer pokusu. Predplodinami boli jačmene, hrach, pšenica ozimná a miešanky (plodiny z predchádzajúceho pokusu v minulom roku). Pôda bola dvakrát podmietnutá radličkovým podmietačom. V septembri v lokalite pokusu prevládalo sucho, čo negatívne ovplyvnilo novozaložené porasty repky. Po prihnojení a ošetrení porastov repky na jar boli tieto v čase prehliadky pokusu vo veľmi dobrom kondičnom ako aj zdravotnom stave.

Moderné, výkonné a kvalitné repky

Prehliadku hybridov repky v pokuse odštartoval v minulom roku uvedený stredne skorý DK Excited, ktorý sa hneď v prvom roku stal víťazom poloprevádzkových pokusov SPZO, sortiment B, s priemernou úrodou 4,33 tony z hektára (7 pokusných lokalít). Zástupca spoločnosti Bayer Ing. Ondrej Pinček upozornil na geneticky podmienenú odolnosť proti fómovej hnilobe (gén Rlm7) a vírusu žltačky kvaky (TuYV). Zaregistrovaný bol českým ÚKZÚZ-om po troch rokoch registračných skúšok (2019 - 2021), v ktorých dosiahol v priemere o 9 percent vyššie úrody v porovnaní s priemerom úrod kontrolných hybridov.

DK Exbury – novinka roku 2022

Spoločnosť Bayer v roku 2022 rozšírila portfólio o nový hybrid DK Exbury. „Úspešne bol zaregistrovaný po dvoch rokoch skúšania slovenským ÚKSÚP-om, v ktorých dosiahol o 12 percent vyššiu úrodu ako priemer úrod kontrolných hybridov,“ zdôraznil O. Pinček.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down