27.08.2021 | 10:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa v Nevericiach s ponukou repiek a obilnín

Popredný dodávateľ osív pre slovenských poľnohospodárov – spoločnosť RAPOOL Slovakia usporiadala v polovici júna na poliach PD Neverice tradičný deň poľa zameraný na sortiment odrôd hustosiatych obilnín a repky. Predstavené boli odrody dvoch osivárskych značiek – RAPOOL a SAATEN UNION.

Hostiteľ podujatia - Ing. Peter Horňáček, predseda PD Neverice, priblížil hospodárenie na celkovej výmere  3 420 hektárov pôdy z toho 205 hektárov sú trvalé trávne porasty. Z olejnín sa prioritne venujú pestovaniu repky, v tomto roku bola vysiata na výmere 650 hektárov. Ozimné obilniny pre nepriaznivý priebeh počasia na jeseň 2020 zasiali na podstatne menšej výmere. Konkrétne pšenicu ozimnú osiali len na výmere 230 hektárov, pričom zvyčajne ju pestujú na 500 až 600 hektároch. Najhoršie dopadla raž, ktorú sa nepodarilo vôbec zasiať. Aj preto sa v tejto sezóne sústredili na pestovanie tvrdej pšenice a jačmeňa ozimného. Uvoľnené plochy osiali kukuricou, slnečnicou, ovsom nahým a hrachom.

Za spoločnosť RAPOOL Slovakia hostí podujatia pozdravila jej riaditeľka Ing. Andrea Krkošová. Vyzdvihla dlhoročnú spoluprácu s PD Neverice pri príprave odrodových pokusov. Pozornosť upriamila na dve šľachtiteľské značky - RAPOOL a SAATEN UNION, z ktorých pochádza viacero úspešných odrôd repky a hustosiatych obilnín a ktoré sa presadili ako na slovenskom trhu tak na trhoch v Európe a vo svete.

V odrodovom pokuse celkom predstavili 18 odrôd a hybridov hustosiatych obilnín - najmä pšenice, dva hybridy raže, jeden hybrid jačmeňa a 7 hybridov repky.

Špecifiká pestovania

Predstavenia hybridov pšenice v pokuse sa zhostil Ing. Martin Mátyás, PhD., produktový manažér pre obilniny spoločnosti RAPOOL Slovakia, ktorá ako jediná na slovenskom trhu má v ponuke hybridné pšenice. Z ich nesporných predností zástupca spoločnosti poukázal na ekonomicky zaujímavé navýšenie produkcie a to aj v podstatne horších pôdnych podmienkach. Poukázal na mohutný koreňový systém, zasahujúci do väčších hĺbok, vďaka čomu hybridné pšenice lepšie zvládajú periódy sucha, efektívnejšie využívajú dostupnú vodu a živiny pre tvorbu výslednej produkcie.

Zo špecifík pestovania hybridnej pšenice M. Mátyás upozornil na skorý termín sejby – ideálne už v septembri a veľmi nízke výsevky na úrovni 1,5 milióna klíčivých semien. V ochrane sa odporúča zamerať na zásahy proti prenášačom viróz, aby zbytočne neohrozili porasty.

Úrodné a kvalitné

Prehliadku odštartoval jeden z prvých hybridov v ponuke -  Hyvento (A/E), ktorý takmer vo všetkých kvalitatívnych parametroch dosahuje elitné hodnoty. Ide o stredne neskorú pšenicu s rezistenciou proti steblolamu, vďaka zabudovanému génu pch1. V pokuse zaujal nadpriemerným počtom odnoží, mohutným vlajkovým listom a veľkými produktívnymi klasmi. Skorý hybrid Hyxperia (A) je z novej generácie hybridných pšeníc. Na základe výsledkov pokusov v minulom roku sa stal najúrodnejším hybridom v danom segmente. Vzhľadom na skorosť je možné ho vysiať neskôr v októbri, odporúčaný je aj do južnejších regiónov Slovenska, na ľahšie pôdy. Podľa zástupcu spoločnosti ide o nadpriemerne úrodný hybrid s výborným zdravotným stavom listov a klasov (gén pch1).

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down