Deň poľa v Nevericiach s ponukou repiek a obilnín

Popredný dodávateľ osív pre slovenských poľnohospodárov – spoločnosť RAPOOL Slovakia usporiadala prvého júna 2022 na poliach a v spolupráci s PD Neverice tradičný deň poľa zameraný na sortiment odrôd hustosiatych obilnín a repky. Predstavené boli odrody dvoch osivárskych značiek – RAPOOL a SAATEN UNION.

Hostiteľ podujatia - Ing. Peter Horňáček, predseda predstavenstva PD Neverice, priblížil hospodárenie družstva na celkovej výmere  3 412 hektárov pôdy. Z olejnín sa prioritne venujú pestovaniu repky, v tomto roku vysiatej na výmere 690 hektárov. Z hustosiatych obilnín pestujú ozimný jačmeň na 322 hektároch, pšenicu tvrdú na 335 hektároch, pšenicu ozimnú na 467 hektároch, raž na 93 hektároch. Jarný jačmeň pestujú na 324 hektároch z čoho je na 65 hektároch vysiaty na jeseň – ako uviedol P. Horňáček jarný jačmeň z jesenného výsevu dobre prezimoval, je kvalitný s predpokladom dosiahnutia dobrej úrody. Z ďalších plodín pestujú na 25 hektároch hrach a na 36 hektároch ovos pre potreby živočíšnej výroby. V tomto roku navýšili pestovanie slnečnice na takmer 200 hektárov. Naproti tomu znížili výmeru kukurice na zrno na 150 hektárov. Ako jeden z mála podnikov si PD Neverice udržali živočíšnu výrobu - na farme v Jelenci chovajú 360 dojníc slovenského strakatého dobytka. Čo sa týka zrážok v tomto roku zatiaľ v lokalite Neverice spadlo 165 milimetrov, čo je o 64 milimetrov menej ako v rovnakom čase v predchádzajúcom roku.

Za spoločnosť RAPOOL Slovakia hostí podujatia privítala jej riaditeľka Ing. Andrea Krkošová, ktorá v úvode upozornila na 20. výročie založenia spoločnosti – na Slovensku dominantnej v pestovaní repky a obilnín. Pozornosť upriamila na dve šľachtiteľské značky - RAPOOL a SAATEN UNION, z ktorých pochádza viacero úspešných odrôd repky a hustosiatych obilnín a ktoré sa presadili ako na slovenskom trhu tak na trhoch v Európe a vo svete. 

Agrotechnika v pokuse                                                   

O agrotechnike uplatnenej v pokuse informoval Ing. Roman Randziak, regionálny zástupca spoločnosti RAPOOL Slovakia. Predplodinou pre repku v pokuse bola pšenica ozimná. V rámci základného hnojenia bolo aplikovaných 250 kg NPK na hektár. Výsev odrôd repky bol realizovaný 7. septembra 2021. Následne boli skoro postemergentne aplikované prípravky Metazamix (1,2 litra na hektár, ďalej aplikačné dávky pesticídov len číselne v zátvorke) a Belcar (0,25 litra). Na jar v delenej dávke hnojivo DASA celkom 300 kg na hektár. Ďalej DAM 390 v delenej dávke celkom 220 litrov na hektár. Proti burinám na jar bol aplikovaný herbicíd Korvetto (1 liter), proti škodcom Carnadine (0,3 litra), Rafan Max (0,05 litra). Ochrana proti škodcom bola realizovaná s insekticídmi Magma (0,2 litra) a Apis 200 SE (0,2 litra), a hnojenie s Matterhorn (1 liter) a bórom (1,5 litra). Proti bielej hnilobe bola aplikovaná Custodia v litrovej dávke, Mospilan Mizu 120 SL (0,25 litra), proti škodcom insekticíd Markate 50 (0,1 litra) spolu so zmáčadlom Silwet Star. 

Ponuka hybridov repky

„Repka je plodina, ktorá potrebuje priestor. Úrodu tvorí nielen na hlavnom terminály, ale aj na bočných vetvách,“ uviedla A. Krkošová v úvode prehliadky šestice hybridov repky v pokuse. Upozornila na výsledky testovania odrôd nezávislou organizáciou Magyar Kukorica Club, v ktorých sa zvlášť hybridy repky zo šľachtenia RAPOOL presadili s relevantnosťou uplatnenia v rôznorodých podmienkach Slovenska.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down