Deň poľa v Rastislaviciach dopadol na výbornú

Druhý ročník poľného dňa, organizovaný v polovici júna 2023 spoločnosťou AM AGRO v spolupráci so spoločnosťou Blumeria consulting s. r. o., na ktorej pokusných poliach boli predstavené jednotlivé varianty fungicídnej a herbicídnej ochrany obilnín, priniesol množstvo podnetných informácií a aktualít týkajúcich sa najmä ochrany pšenice v roku 2023.

Hostí podujatia privítal Ing. Gabriel Villár, obchodný riaditeľ spoločnosti AM AGRO. Hodnotným odborným zážitkom pre zúčastnených bola ukážka fungicídnych a herbicídnych pokusov v obilninách, ktorej súčasťou boli varianty s umelou inokuláciou fuzariózami klasu. Rozvoju chorôb a ich výskytu prial tohtoročný priebeh počasia, bohatý na zrážky a vyššie teploty. Cieľom podujatia bolo porovnať účinnosť jednotlivých fungicídnych a herbicídnych riešení, ktoré navrhla spoločnosť AM AGRO, vychádzajúc zo stavu v kontrolných variantoch ako aj variantoch s umelou inokuláciou fuzariózami klasu.

Špecifiká fungicídnej ochrany v roku 2023

O špecifikách fungicídnej ochrany obilnín v roku 2023 informoval prof. Ing. Kamil Hudec, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Skonštatoval, že tento rok podmienkami – hlavne priebehom počasia praje výskytu chorôb na plodinách. Z hľadiska výskytu chorôb na obilninách sú dôležitými mesiacmi apríl a máj. Apríl bol v zrážkach mierne nadpriemerný, ale máj výrazne nadnormálny – 60 až 120 percent v porovnaní s dlhodobým priemerom, t. j. spadlo raz toľko zrážok ako obvykle. Na pšenici bol zaznamenaný stredný výskyt múčnatky aj v závislosti od odrody - jej náchylnosti. Čo sa týka helmintosporiózy pšenice (DTR) – v suchších rokoch je DTR primárnym patogénom, v tomto roku vzhľadom na pravidelné zrážky bola druhoradou chorobou. Naproti tomu hrdza pšenicová sa v porastoch výrazne rozšírila, podobne aj hrdza plevová. „Kto v tomto roku podcenil ochranu proti hrdzi plevovej a neošetroval porasty v termíne T1, väčšinou na to doplatil,“ uviedol K. Hudec. Navyše niektoré odrody pšenice, ktoré boli v minulom roku odolné proti hrdzi plevovej, sú v tomto roku náchylné. „Je zrejmé, že hrdza plevová prelamuje gény rezistencie,“ dodal K. Hudec, pričom odporúča sledovať na akých odrodách sa vyskytla a zobrať tento fakt do úvahy pri výbere odrody pre ďalšiu sezónu. Čo sa týka septoriózy pšenice - v súčasnosti ide o najvýznamnejšieho patogéna. Dokonca sa rozšírila na F2 list, čo málokedy býva. Septórii sa darí v chladnejšom a vlhšom počasí, aké bolo v tomto roku. Fuzariózy klasov, keďže boli zrážky, boli hlásené zvýšené výskyty z mnohých lokalít. V takom prípade odporúča vykonať aj tretie fungicídne ošetrenie, zamerané na ochranu klasu proti klasovým fuzariózam.

Varianty ošetrenia proti burinám

Pšenica ozimná v pokuse, odroda Viriato, bola vysiata 14. októbra 2022. Ing. Monika Jeloková, PhD., špecialistka pre herbicídne pokusy zo spoločnosti Blumeria consulting, zhodnotila zaburinenosť pšenice v kontrolnom variante. Spektrum burín (v čase konania podujatia) tvorili mak vlčí, lipkavec obyčajný, ovos hluchý, metlička obyčajná, pichliač roľný a úhorník liečivý. Na jeseň v BBCH 12 – 13 boli v dvoch variantoch aplikované herbicídy, vo fáze klíčnych listov sa vyskytovali iba hluchavka objímavá a veronika. V treťom variante bol herbicíd aplikovaný až na jar v BBCH 29. M. Jeloková skonštatovala, že účinnosť herbicídov bola vo všetkých variantoch stopercentná.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down