26.10.2018 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň poľa v znamení príprav nasledujúcej sezóny

Množstvo podujatí v jesennom období organizovaných spoločnosťou KWS Semena, s. r. o. s cieľom predstaviť praxou overené, ale aj nové hybridy kukurice v rôznorodých pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, sa niesli v znamení príprav na ďalšiu pestovateľskú sezónu. Jedným z nich bol aj „Deň poľa kukurice“, ktorý sa uskutočnil v polovici septembra v Kozárovciach na poliach tamojšieho poľnohospodárskeho družstva v spolupráci so spoločnosťami ADAMA a LEMKEN SLOVAKIA.

Deň poľa zameraný na ťažiskové hybridy kukurice pre sezónu 2019 otvoril Ing. Rudolf Líška zo spoločnosti KWS.

Hostiteľ podujatia Ing. Peter Repiský, predseda PD Kozárovce, ocenil dlhodobú spoluprácu so spoločnosťami KWS, ADAMA a LEMKEN SLOVAKIA a predstavil podnik ako tradičné poľnohospodárske družstvo s rastlinnou a živočíšnou výrobou, ktoré hospodári na 1050 hektároch pôdy s takmer sto percentným zornením. Pestujú obilniny, olejniny a pre potreby živočíšnej výroby kukuricu na siláž a lucernu siatu. Z hospodárskych zvierat chovajú 800 kusov hovädzieho dobytka z toho 270 kusov dojníc.

Agrotechnika pokusu

Na jeseň bolo vykonané podrývanie, následne bola pôda spracovaná kompaktorom. V rámci základného hnojenia aplikovali 200 kg močoviny na hektár. Sejba bola vykonaná 21. apríla, zároveň aplikovali 150 kg NPK na hektár. Po sejbe jednotlivých hybridov kukurice nasledovalo herbicídne ošetrenie prípravkami Sulcotrek a Efica 960 EC od spoločnosti ADAMA. Po vzídení kukurice bol aplikovaný LAV v dávke 100 kg na hektár. Počas vegetácie aplikovali ďalších 130 kg močoviny na hektár, t. j. celkovo bolo aplikovaného 200 kg dusíka na hektár.

Prehliadka hybridov kukurice

Prehliadky hybridov v pokuse sa zhostili regionálni poradcovia spoločnosti KWS – Ing. Rudolf Líška a Ing. Ľudovít Císar. V pokuse predstavili 10 najdôležitejších hybridov spoločnosti pre nasledujúcu sezónu, taktiež perspektívne materiály, ktoré sú zatiaľ v skúšaní. Ako uviedol R. Líška, zaradené do portfólia budú až po vyhodnotení v sieti pokusov na Slovensku.

Prehliadku odštartoval Karpatis (FAO 330) – nový zrnový hybrid kukurice pre nasledujúcu sezónu. Registrovaný bol na ÚKSÚP-e po dvoch rokoch skúšok, v ktorých dosiahol 107,6 percenta na priemer úrod kontrolných hybridov. Skorý zber umožňuje prípravu pôdy pre nasledujúcu plodinu, čo je spravidla ozimná pšenica. „Vďaka prispôsobivosti k podmienkam prostredia, najmä teplej kontinentálnej klíme, bol naraz registrovaný v Bulharsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a Moldavsku,“ dodal Ľ. Císar, pričom pozornosť upriamil na kompletne ozrnené šúľky s až 18 radmi zŕn.

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down