09.11.2015 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Deň venovaný kukurici (II.)

Na „Dni poľa kukurice“ uskutočneného 8. októbra na poliach spoločnosti AGRO Divízia Selice sa predstavili viaceré spoločnosti s ponukou novej generácie hybridov kukurice, vyznačujúcej sa vlastnosťami, ako je odolnosť voči stresovým podmienkam, prispôsobivosť a stabilita v rôznorodých ročníkoch. Návštevníci podujatia mali možnosť v tomto predzberovom období porovnať jednotlivé hybridy, ako zvládli vplyv podmienok tak nepriaznivého ročníka z pohľadu pestovania kukurice, akým rok 2015 nepochybne je.

Nadpriemerné vlastnosti

„Do podmienok Slovenskej republiky sa snažíme vyberať také hybridy, ktoré tolerujú nedostatok vody a vysoké teploty, sú odolnejšie voči napadnutiu fuzariózami a teda mykotoxínmi, majú silnejšie steblo, sú kompaktnejšie t. j disponujú rozmanitými vlastnosťami, ktoré sú nadpriemerné a prinášajú pestovateľom úžitok,“ uviedol Ing. František Csidey, regionálny zástupca spoločnosti Monsanto.

„Hybridy novej generácie v ponímaní šľachtenia spoločnosti Monsanto sú generatívneho typu, nižšie s kratšími internódiami, vytvárajú mohutnejšie plne ozrnené valcovité šúľky. Ich prednosťou je zosynchronizované opeľovanie, ktoré pestovatelia ocenia najmä pod vplyvom extrémov počasia akým je sucho,“ uviedol F. Csidey a dodal: „Typický je mohutnejší koreňový systém siahajúci do väčších hĺbok, vyznačujúci sa rýchlym čerpaním vody.“

V pokusoch v Seliciach predstavili hybridy z nového šľachtenia, z nich jednu novinku, ktorú v nasledujúcom roku uvedú na trh.

Tým novým hybridom je DKC 5031 (FAO 460), ktorý v samotnom pokuse preukázal deklarované vlastnosti t. j. kukurice mali rovnomerne nasadené, dobre vyvinuté a kompletne ozrnené, veľké valcovité šúľky. Tento tvar šúlku zabezpečuje veľmi dobré oddelovanie zrna od šúlka a minimalizuje tak zberové straty. Jeho prednosťou je rýchle uvoľňovanie vody zo zrna, čím konkuruje materiálom nižšej skorostnej skupiny s FAO 400. Celkovo dobre znáša pôdne prísušky a preto je určený pre oblasti južného Slovenska.

Najpredávanejším zrnovým hybridom spoločnosti je DKC 5007 (FAO 440), ktorý je podľa dosiahnutých výsledkov veľmi stabilný, taktiež vhodný do podmienok juhozápadného Slovenska, predovšetkým pre dobré odovzdávanie vody. Vyznačuje sa podobnými vlastnosťami ako predchádzajúci hybrid. Jeho ďalším plusom je nižšia produkcia pozberových zvyškov, čo uľahčuje prípravu pôdy pod nasledujúcu plodinu.

Do intenzívnych podmienok pestovania sa hodí najmä DKC 5222 (FAO 450), vyššiu agronomickú starostlivosť odmení v dosiahnutí nadpriemerných úrod. Disponuje vylepšenou toleranciou voči stresovým podmienkam prostredia.

DKC 5276 (FAO 470) je neskorý hybrid, ktorý energiu sústreďuje na tvorbu šúľkov a nie na veľkosť rastliny kukurice. Na intenzifikačné vstupy reaguje zvýšením úrody.

V strednom segmente je druhým rokom v ponuke perspektívny hybrid DKC 4717 (FAO 400), ktorý pochádza z novej generácie šľachtenia. Veľmi dobre odoláva suchu, má zosynchronizované kvitnutie a tým opeľovanie. V dosahovaní úrod sa vyrovná neskorším hybridom, prednosťou je aj  veľmi dobrá vlhkosť zrna pri zbere.

„Naše hybridy podržia pestovateľa predovšetkým v suchých ročníkoch, kedy s minimom zrážok počas vegetácie a pod vplyvom vysokých teplôt dokážu vytvoriť nadpriemernú úrodu,“ uviedol na záver F. Csidey.

Všestranné hybridy kukurice

Hybridy kukurice spoločnosti KWS predstavil Ing. Tomáš Kovács, ktorý na úvod zhodnotil podmienky lokality, v rámci ktorých odporúča skoré sejby, už od 10. apríla. Kukurica tak dokonalejšie využije zásoby jarnej vlahy, má razantnejší štart do vegetácie, vytvára silnejšie rastliny, ktoré lepšie prekonávajú suché a stresové obdobie.

Najskorším zrnovým hybridom pre oblasti juhozápadného Slovenska je KWS 2370 (FAO 290). Vytvára dlhé, dobre ozrnené šúľky s veľmi dobrým uvoľňovaním vody. Odporúča sa založiť porast s 85 tisíc rastlinami na hektár. Je to ideálny hybrid z pohľadu osevného postupu pre následné zaradenie ozimnej pšenice.

Perspektívnym je aj neskorý zrnový hybrid KWS 2482 (FAO 430), podľa informácií T. Kovácsa aktuálne vyhral poloprevádzkové pokusy v lokalitách Vrábiel a Lúčnice nad Žitavou. Odporúča sa pestovať najmä v intenzívnych podmienkach kukuričnej a repnej výrobnej oblasti

Najvýkonnejším silážnym hybridom v ponuke spoločnosti KWS je Konsens (FAO 570), ktorý je pestovateľsky vhodný pre podmienky juhozápadného Slovenska a Východoslovenskej nížiny. Vytvára veľmi vysoké, bohato olistené rastliny s veľkým podielom šúľkov v silážnej hmote. Novinku Konfites (FAO 440) skúša spoločnosť KWS tretím rokom v rôznych pôdno-klimatických podmienkach Slovenska, ako aj v ostatných európskych štátoch s prevládajúcou kontinentálnou klímou, ktorá preveruje jej odolnosť na vysoké teploty a nedostatok zrážok počas vegetácie. Je to zrnový hybrid, ktorý vytvára veľké, pekne vyplnené valcovité šúľky o čom sa bolo možné presvedčiť aj v pokuse v Seliciach. Jedná sa o najneskorší zrnový hybrid v portfóliu spoločnosti KWS, preto ho odporúčajú pestovať v podmienkach juhozápadného Slovenska, kde vie naplno využiť svoj úrodový potenciál.

Najpredávanejším hybridom v ponuke spoločnosti je Balasco (FAO 380), prioritne určený na výrobu siláže s možnosťou pestovania aj na zrno. Prednosťou je silný stay green efekt, prispôsobivosť k rôznorodým podmienkam prostredia a vytváranie veľkých valcovitých plne ozrnených šúľkov. Na základe skúseností viacerých pestovateľov je možné ho pestovať aj na zrno, ktoré má relatívne nízku vlhkosť a dosahuje veľmi dobrú úrodu preukázanú v poloprevádzkových pokusoch v minulom a predminulom roku.

Hybridy s potenciálom

Kristína Nagyová, zástupkyňa spoločnosti CANDOR TRADING, s.r.o., predstavila pre nasledujúcu pestovateľskú sezónu tri nosné hybridy, novinku 2015 - ES METHOD (FAO S/420, Z/400), ES FLATO (FAO Z/350) a silážnu novinku roku - ES YETI (FAO 290).

ES YETI je silážny a bioplynový hybrid s veľmi vysokou a ročníkovo stabilnou výkonnosťou. Je vhodný pre pestovanie na kvalitnú siláž v obilninárskych a repárskych oblastiach pre svoj špičkový výnos. Jedná sa o vysokú, robustnú, výborne olistenú rastlinu s dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Pre zaujímavosť dodávame, že sa hybrid dostal v Nemecku na Listinu doporučených hybridov pre bioplynové stanice pre svoju vysokú výťažnosť metánu.

ES FLATO je stálicou portfólia kukurice. Je to výkonný zrnový hybrid, čo preukázal v pokuse v Seliciach svojou vyrovnanosťou a pravidelným nasadením dobre ozrnených šúľkov. Jeho prednosťou je rýchly počiatočný rast, dobrá odolnosť voči suchu a vysokým teplotám prostredia a nízka zberová vlhkosť zrna. ES Flato má klas väčšieho priemeru, počet radov je osemnásť až dvadsať. Klas sa v dobe dozrievania skláňa smerom dolu a kratšie olistenie sa otvára, čo umožňuje rýchle uvoľňovanie vody. Tomuto dopomáha aj tenké vreteno. Typ zrna je zub, ploché zrno zaisťuje nízku zberovú vlhkosť a to o dve až tri percentá nižšiu oproti ostatným materiálom, čo je zárukou výbornej ekonomiky pestovania. Vzrastom patrí medzi nižšie hybridy na trhu.

ES Method – táto novinka je výsledkom niekoľkoročnej náročnej práce šľachtenia s názvom „Tropical Dent. Podľa slov K. Nagyovej ide o výnimočnú, originálnu genetickú skupinu s vynikajúcim heteróznym efektom, prejavujúcim sa hlavne vysokou stabilitou výnosov v rôznych pôdno-klimatických podmienkach a tiež výborným schnutím zrna na konci vegetácie. Vyznačuje sa vysokými výnosmi, nízkou zberovou vlhkosťou a veľmi dobrým zdravotným stavom. Rastlina je stredne vysokého vzrastu, typ zrna je zub. Je vhodná aj na menej kvalitné pôdy, disponuje odolnosťou voči stresu a má veľmi rýchly počiatočný rast. Má veľmi dobrý zdravotný stav a hravo odolá aj fuzariózam.

Odolné a prispôsobivé hybridy

Centrum prezentácie spoločnosti Rapool Slovakia sa zameralo najmä na stredne neskoré a neskoré hybridy, FAO 400 – 440. Pre nasledujúcu sezónu predstavili nový perspektívny hybrid Sunline a z nosných, pestovateľsky overených materiálov - Superbiu a Suras. V pokuse v Seliciach boli aj ďalšie nemenej zaujímavé hybridy, ako napríklad Supra, Sufavor a Surreal.

Ide o hybridy značky SAATEN-UNION, ktoré sú podľa slov Ing. Tomáša Upohlava, PhD., produktového manažéra spoločnosti, adaptabilné, ročníkovo a výkonnostne stabilné.

Takým je aj nový zrnový hybrid Sunline (FAO 400), ktorý svojim vzrastom patrí medzi vyššie kukurice so stredne až vyšším nasadením kompletne ozrnených šúľkov. Pestovateľa osloví viacerými prednosťami ako je veľmi dobrá odolnosť voči fuzáriám a helmintosporióze, nadpriemerným stay-green efektom a čo je pre ekonomiku pestovania rozhodujúce – lepšie uvoľňuje vodu pri zachovaní vysokej výkonnostnej úrovni. Podľa vyjadrení produktového manažéra a aj toho, ako zvládol podmienky lokality v Seliciach a inde, má všetky predpoklady, aby sa zaradil medzi pestovateľsky zaujímavé hybridy.

„Tento rok je z pohľadu pestovania kukurice, predovšetkým na zrno, mimoriadne nepriaznivý. Preveril reálnu toleranciu hybridov k stresu zo sucha a vysokých teplôt. Pestovateľom však poskytuje možnosť vybrať si správne hybridy kukurice do svojich podmienok,“ uviedol T. Upohlav.

Nosným vysoko úrodným hybridom v ponuke spoločnosti je Superbia (FAO 400), určený na pestovanie pre zrno. Svoje prednosti preukazuje najmä v takých rokoch, ako je tento pre toleranciu k suchu a k vyšším teplotám. Má veľmi dobrú odolnosť voči chorobám listového aparátu. Napriek tomu, že ide o vyšší typ kukurice, sústreďuje energiu predovšetkým na tvorbu zrna. Patrí medzi hybridy s „flex“ typom šúľka, ktorým sa do určitej miery dokáže svojou veľkosťou prispôsobiť pestovateľským podmienkam t. j. rastlina v dobrých podmienkach zvýši úrodu prostredníctvom veľkosti šúľka.

Suras (S440/Z440) je univerzálny vysokoúrodný hybrid, určený predovšetkým na pestovanie na zrno, ale vzhľadom na tvorbu množstva zelenej hmoty je vhodný aj na siláž s dobrou stráviteľnosťou. Vytvára dlhé, dobre ozrnené valcovité šúľky so 16 – 18 radmi zŕn, čo preukázal aj v pokuse v Seliciach.

Ako na záver uviedol T. Upohlav: „O pestovateľskom úspechu alebo neúspechu rozhoduje množstvo faktorov. Jedným z kľúčových je výber správneho hybridu odpovedajúceho podmienkam pestovateľskej lokality.“

223344a

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down