04.07.2019 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diskové brzdy sú aj rizikové

Moderné konštrukčné trendy vo vývoji mobilnej techniky zasiahli aj traktory, i keď traktory ako mobilné energetické prostriedky majú špecifické postavenie v oblasti mobilnej techniky. Aj keď to vyznie ako paradox, ale súčasné moderné, vysokovýkonné traktory po konštrukčnej stránke jednotlivých funkčných a konštrukčných skupín predbehli aj vývoj automobilov.

Stačí len spomenúť diferenciálne hydrostatické prevodovky s plynulou reguláciou pojazdovej rýchlosti, pričom tieto atraktívne prevodové systémy sú v automobilovej technike neznámym pojmom. A napokon, vzhľadom na prevádzkový režim cestných automobilov na verejných komunikáciách, tieto prevodové systémy v automobiloch, až na niektoré špeciálne ojedinelé prípady, ani nie sú potrebné a využiteľné. To v plnom rozsahu platí aj pre hydraulické systémy traktorov, ktorých funkčnosť, prevádzkové vlastnosti a konštrukčná zložitosť v mnohých prípadoch presahuje aj hydraulické systémy najzložitejších nadstavieb nákladných automobilov.

V súvislosti s konštrukčnými trendmi vo vývoji traktorov si mimoriadnu pozornosť zaslúžia diskové brzdy traktorov. Vzhľadom na legislatívne obmedzenú pojazdovú rýchlosť traktorov na 40 kilometrov za hodinu a tiež obmedzený pohyb traktorov po verejných komunikáciách sú často brzdy traktorov v odbornej verejnosti považované za okrajovú záležitosť. Avšak, ako bude ďalej uvedené, diskové brzdy traktorov svojou konštrukciou a prevádzkovými vlastnosťami predstavujú v rámci brzdových systémov určitý progres, aj keď s nežiaducimi problémami.

 

Konštrukcia a činnosť diskovej brzdy

 

Bude iste účelné pripomenúť, že pod pojmom disková brzda sa niekedy rozumie klasická kotúčová brzda (obr. 1), ktorá sa štandardne používa na osobných automobiloch a motocykloch a dokonca aj na bicykloch. Zo vzájomného porovnania obr. 1 a obr. 2 je na prvý pohľad zrejmé, že obidve tieto brzdy sa svojou konštrukciou navzájom odlišujú. V odbornej terminológii sa niekedy disková brzda uvádza aj pod názvom „lamelová“, čo v podstate vystihuje jej konštrukciu.

Základnými konštrukčnými časťami diskovej brzdy, schematicky znázornenej na obr. 2, sú dva prítlačné disky 2 a 3 a dve brzdové lamely 1 a 4. Prítlačné disky 2 a 3 sú umiestnené v bezprostrednej blízkosti vedľa seba a medzi nimi sú po obvode rovnomerne rozmiestnené tzv. rozperné guľôčky 6, ktorých počet býva 4 až 6. Rozperné guľôčky sú uložené v prítlačných diskoch 2 a 3, v ktorých sú vyrobené drážky s úkosom. Vedľa prítlačných diskov sú na hriadeli posuvne uložené brzdové lamely 1 a 4 s obojstranným obložením.

K brzdovému účinku dochádza tak, že prostredníctvom ovládacieho mechanizmu sa prítlačné disky 2 a 3 natáčajú proti sebe a súčasne pôsobením sily na šikmých plochách s vloženými rozpernými guľôčkami 6 sa axiálne posúvajú smerom k brzdovým lamelám 1 a 4. V dôsledku tohto pohybu vznikne na trecích plochách brzdná sila. Medzi prítlačnými diskami 2 a 3 sú po obvode rozmiestnené vratné pružiny, ktoré pri odbrzdení priťahujú prítlačné disky 2 a 3 ku sebe. Schéma ovládacieho mechanizmu diskovej brzdy je znázornená na obr. 3, pričom najnovšie konštrukcie používajú na pootáčanie prítlačných diskov klin ovládaný hydraulický valcom. Ako je zrejmé zo schémy znázornenej na obr. 2, pootočenie prítlačných diskov 2 a 3 je obmedzené kotevným čapom 7, ktorého priemer je menší, než je šírka drážky v prítlačných diskoch. Z hľadiska použitého ovládacieho mechanizmu sa disková brzda prejavuje určitým zosilňovacím účinkom tzv. servoúčinkom, ku ktorému dochádza tak, že v priebehu brzdenia je vždy jeden prítlačný disk unášaný trecou silou v zmysle pôsobenia ovládacej sily. V dôsledku tohto servoúčinku sa znižujú požiadavky na hodnotu ovládacej sily.

Diskové brzdy sa používajú na kolesových traktoroch a sú umiestnené pred koncovými prevodmi, takže pôsobia ako brzdy prevodové. Na najvýkonnejších kolesových traktoroch s pohonom štyroch kolies (4K4) sa diskové brzdy používajú aj na kolesách prednej nápravy. Za účelom zvýšenia prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti sa v súčasnosti používajú tzv. mokré brzdy. To znamená, že určitá časť trecích aj funkčných častí je ponorená v oleji, ktorý okrem iného má aj chladiaci účinok, čo má svoj význam najmä pri častom a dlhodobom brzdení zvlášť, keď traktor pracuje v doprave po verejných komunikáciách. Mokré brzdy majú brzdové lamely s kovokaramickým obložením vyrobeným spravidla práškovou metalurgiou. Vzhľadom k tomu, že moderné traktory majú spoločnú náplň prevodovo-hydraulického oleja pre prevodovku, hydrauliku, mokré brzdy a koncové prevody, vonkoncom nemožno vylúčiť nepriaznivý vplyv mokrých bŕzd na degradáciu a znečistenie olejov náplne.

  doc. Ing. Ján Kosiba, PhD.

prof. Ing. Anton Žikla, CSc.

Technická fakulta, SPU v Nitre

Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down