07.11.2023 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Diverzifikovaná ponuka pre každého pestovateľa

Spoločnosť ASRA zaradila do pokusu vo Vyšnom Žipove deväť hybridov kukurice vrátane noviniek. „Snahou našej spoločnosti je diverzifikovať portfólio tak, aby sme mali hybridy zastúpené v každej skorostnej skupine. Našim zámerom je umožniť pestovateľom vybrať si také hybridy, ktoré potrebujú do svojich výrobných podmienok,“ povedal v úvode prehliadky pokusu jej zástupca Ing. Matúš Kukuruc.

Nádejnou novinkou, ktorá rozšírila ponuku v skoršom segmente je LID 2210C (FAO 250). Ide o kombinovane využiteľný hybrid, bohato olistený, v pokuse zaujal veľkostne vyrovnanými a rovnomerne nasadenými šúľkami. Z pohľadu kvality siláže má veľmi dobrú stráviteľnosť vlákniny. O niečo neskorší, pestovateľsky preverený ES Joker (FAO 270) je podľa M. Kukuruca špecifický vo využití zrna na výrobu kukuričnej múky. Podobne, ako predchádzajúci hybrid, má veľmi dobrú stráviteľnosť vlákniny. „V tomto roku na viacerých podnikoch dosahoval cca 40 ton zelenej hmoty z hektára. Niektorí pestovatelia ho ponechávajú aj na zrno, keďže dokáže poskytnúť primerane dobré úrody,“ dodal zástupca spoločnosti. Ďalšou novinkou je ESZ 21315 (FAO 270) - univerzálne využiteľný hybrid, dosahuje nielen dobré úrody zrna, ale aj zelenej hmoty na výrobu kvalitnej siláže. Výlučne na zrno sú určené hybridy Discover (FAO 260) a LID 3750 (FAO 300), ktoré sú aktuálne po prvýkrát zaradené v pokusoch na Slovensku. Z nich Discover bude podľa zástupcu spoločnosti zaradený do predaja až podľa dosiahnutých výsledkov v pokusoch. Naproti tomu LID 3750 v ponuke nahradil pestovateľom známy ES Holmes. V pokuse zaujal doopelenými, kompletne ozrnenými šúľkami.

Stálica ponuky ES Faraday (FO 330) je výlučne zrnový hybrid kukurice. V porovnaní s ostatnými hybridmi v pokuse je nižšieho vzrastu. Po zbere nezanecháva na poli zbytočne veľké množstvo pozberových zvyškov. V praxi potvrdil stabilitu v rôznych podmienkach pestovania poskytovaním stabilných úrod zrna. 

Nový, univerzálne využiteľný hybrid Hypster (FAO 400) bol do portfólia zaradený pre posilnenie stredne neskorého segmentu kukurice. V tomto roku je zatiaľ zaradený v skúšaní v interných pokusoch spoločnosti, ako aj u vybraných pestovateľov na bežných plochách. Podľa M. Kukuruca sa javí ako perspektívny hybrid s predpokladom dosahovať nadpriemerne vysoké úrody zrna ako aj zelenej hmoty v rámci svojej skupiny.

Pestovateľsky obľúbený a praxou preverený ES Hornet (FAO 420) napriek tomu, že je už dlhšie na trhu, prednosťami ako aj úrodovým potenciálom ostáva naďalej v ponuke. Z jeho vlastností M. Kukuruc poukázal ne veľmi dobrú stráviteľnosť vlákniny, pričom ho viacerí pestovatelia pestujú výlučne na zrno. „Zvlášť v podmienkach závlahy dosahuje rekordné úrody ako zelenej hmoty tak aj zrna. Na východnom Slovensku v regiónoch Vranov nad Topľou a Michalovce, ho pestovatelia umiestnenia po zbere raže a nechávajú na vlhké zrno, alebo na výrobu siláže, prípadne na suché zrno,“ dodal M. Kukuruc. ES Hornet bežne dosahuje 45 a viac ton zelenej hmoty z hektára. 

Záver patril výlučne zrnovému hybridu Nubili s FAO 430, v prípade ktorého išlo o zámer poukázať ako sa mu darí v tamojších podmienkach a porovnať ho s ostatnými, najmä skoršími hybridmi v pokuse. Ako uviedol M. Kukuruc do podmienok okolia Vranova nad Topľou sú vhodné hybridy s FAO 300 až 350, avšak vzhľadom na meniace sa podmienky prostredia a miernejšie zimy, je na mieste predstaviť tamojším pestovateľom aj hybridy z neskoršieho skorostného segmentu.

                                                                                             

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down