Dlhé a zložité peripetie v zápase o značku Tokaj

Ešte v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Československo požiadalo medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO/OMPI) o zápis označenia pôvodu Tokajské víno (Tokajer Samorodner) pre oblasť Tokaj na východe Slovenska. Zápis zo dňa 21.11.1967dostal číslo 45.

BRATISLAVA. Československá oblasť Tokaj teda prvá získala zápis tejto ochrannej známky. Avšak Maďarsko požiadalo o zápis o tri roky neskôr, 11. 9. 1970, ktorý mal poradové číslo 527, s označením pôvodu Tokaj Tokayer Tokay. A potom prišli prvé námietky Maďarskej ľudovej republiky proti používaniu označenia Tokajské víno z československej oblasti…

Ešte na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia maďarská strana cestou  vtedajšej RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) dosiahla to, že Československo nebude vyvážať do vtedajších tzv. kapitalistických štátov víno pod označením „Tokajské“, ale Maďarsko ho bude odoberať zo Slovenska  v množstve 100 tisíc litrov za rok, a následne ho bude predávať ako maďarské tokajské víno.

V spore sa neskôr ocitla aj výmera tokajských vinohradov. Maďarsko navrhovalo na Slovensku uznať len 565,2 hektára, pričom svoju plochu odmietlo limitovať, ale Slovensko podľa evidencie v katastroch vykazovalo až 908,77 hektára. Tento stav trval až do roku 2011.

Za pol storočia, až do súčasnosti, či už Ministerstvo poľnohospodárstva ČSSR, Úrad pre vynálezy a zlepšovacie návrhy ČSSR, Sekretariát Rady RVHP v Moskve, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, podniky spravujúce výrobu tokajského vína, ale aj producenti a členovia Tokajského združenia absolvovali desiatky rokovaní, porád, odvolaní i súdnych konaní. Zápisy sa viackrát menili.

Európska komisia po zápise všetkých označení pôvodu v elektronickej databáze E-Bacchus v roku 2009 potvrdila pre Slovensko zápis Vinohradnícka oblasť Tokaj.

Maďarsko koncom apríla 2010 zažalovalo Európsku komisiu na Všeobecnom súde EÚ a navrhlo zrušiť zápis pre Slovensko. Aj napriek súdnym sporom a pomerne negatívnym krokom zo strany MP RV SR pod vedením vtedajšieho ministra Zsolta Simona k  zrušeniu zápisu Vinohradnícka oblasť Tokaj v medzinárodnom registri nedošlo, a Slovensko bolo v spore s Maďarskom úspešné.

(Viac sa dočítate v týždenníku Roľnícke noviny)

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *