31.03.2023 | 12:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Do novej sezóny 2023 s novým insekticídom

Spoločnosť Syngenta na svojej odbornej konferencii začiatkom februára v Nitre (informovali sme v minulom čísle RN) predstavila nový insekticíd Voliam® proti závažným škodcom zemiakov, kukurice, jablone a viniča.

„Nový insekticíd Voliam® vyniká dlhodobou účinnosťou s razantným nástupom účinku. Registrovaný je proti pásavke zemiakovej, vijačke kukuričnej a širokému spektru obaľovačov. Ide o ovolarvicíd, t. j. funguje ako na vajíčka, tak na larválne štádiá húseníc,“ predstavila novinku Ing. Helena Bochová, kampaňová manažérka  spoločnosti Syngenta, registrovanú do zemiakov, kukurice, jablone a viniča.

Obsahuje účinnú látku chlorantraniliprole s novým mechanizmom účinku (pestovateľom dobre známu v insekticíde Ampligo®, poznámka: prestal sa dovážať) zo skupiny antranildiamídov. H. Bochová upozornila na dlhú ochrannú lehotu v prípade ošetrovania viniča v trvaní až 28 dní (s upozornením na rezíduá), pri zemiakoch a jabloni 14 dní, kukurice 7 dní. Z hľadiska počtu aplikácií za vegetáciu vo viniči a v zemiakoch iba jedenkrát, v jabloni a kukurici s možnosťou dvakrát za rok. 

Ako funguje chlorantraniliprole

Je to nervový jed, spôsobuje paralýzu nervovej sústavy zasiahnutého hmyzu, zastavuje príjem potravy a nasleduje úhyn hmyzu. Hlavný príjem účinnej látky chlorantraniliprole je žerom, vykazuje aj kontaktný účinok, má čiastočne systemickú aktivitu. Šírením zastavuje požer škodcu do niekoľkých minút s plným účinkom do dvoch až štyroch dní od ošetrenia. Cieľovými škodcami sú motýle (Lepidoptera), chrobáky (Coleoptera) a dvojkrídlovce (Diptera). V súvislosti s uvedeným H. Bochová zdôraznila, že nový insekticíd Voliam® nie je toxický pre opeľovače, či iné užitočné parazitické organizmy, ako napr. osičky a dravé roztoče využívané v ochrane vo viniciach. 

Účinnosť insekticídu Voliam® potvrdili výsledky interných pokusov spoločnosti Syngenta, v ktorých z priemeru 12 pokusov, dosiahol cez 85 percent. Proti pásavke zemiakovej odporúča H. Bochová zasiahnuť pred kvitnutím v dávke 0,05 až 0,06 litra na hektár, avšak v aplikácii sa riadiť podľa signalizácie výskytu škodcu a aj lokality z hľadiska skúseností s jeho opakujúcou sa škodlivosťou.

Podobne, veľmi dobré výsledky dosiahol insekticíd Voliam® aj v interných pokusoch zameraných na ochranu kukurice proti vijačke kukuričnej, v ktorej v minulosti bol využívaný prípravok Ampligo® (okrem chlorantraniliprole, obsahoval aj lambda-cyhalotrin).

„Tým, že na trh uvádzame insekticíd Voliam® v dávke 0,1 litra na hektár, je možné v kombinácii s Karate® Zeon 5 CS v dávke 0,25 litra na hektár získať pôvodný osvedčený insekticíd Ampligo®,“ odporučila ošetrenie H. Bochová. Kombinácia prípravkov sa vyznačuje rýchlym knock-down efektom - Karate® Zeon 5CS, s dlhodobým účinkom v insekticíde Voliam®. Termín aplikácie závisí od prahu škodlivosti (5 a viac znášok na desať rastlín), stupňa poškodenia porastov na konkrétnej lokalite v minulom roku.

V ochrane viniča odporúča H. Bochová aplikáciu Voliamu® na skoršie larválne štádiá obaľovačov kvôli dlhodobej reziduálnej účinnosti prípravku.

                                                                       VIERA UVÍROVÁ

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down