28.10.2019 | 12:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dojnice 2019

Vážení čitatelia,

v odbornej prílohe Roľníckych novín s názvom DOJNICE vám po roku opäť prinášame aktuálne informácie z pera našich stálych prispievateľov - odborníkov, pôsobiacich v oblasti živočíšnej výroby na Slovensku.

Veľmi si vážime ich záujem publikovať v našej špecializovanej prílohe ako aj záujem vás, čitateľov; či už ide o chovateľov, pedagógov, študentov, odborníkov alebo i laikov, čo dokumentuje veľa pozitívnych reakcií na našu prílohu. Aj v tomto roku sme pre vás pripravili rozmanitú ponuku článkov. Čo teda nájdete v prílohe DOJNICE 2019?

 

K želanej stabilizácii stavov hovädzieho dobytka ako aj k zlepšeniu postavenia chovateľov by mali prispieť opatrenia, ktoré boli prijaté na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. O aké podporné opatrenia a platby pôjde, to sa dočítate v článku s názvom Chov mliekového dobytka a produkcia mlieka - kľúčové odvetvie poľnohospodárskej produkcie.

V ňom sa dozviete aj o udalostiach z posledného obdobia, ktoré presahujú hranice našej krajiny, pritom však majú významný dosah na trh s hovädzím dobytkom, mliekom a mliečnymi výrobkami u nás.

 

V príspevku s názvom Kontrola úžitkovosti: jeden zo zdrojov informácií pre správne riadenie chovu sa viac dozviete o historicky prvej ročnej uzávierke kontroly úžitkovosti na Slovensku. Prirodzene, chýbať nebude ani hodnotenie aktuálneho vývoja počtu kráv, dosiahnutej mliekovej úžitkovosti, reprodukčných ukazovateľov, prehľad o počte evidovaných fariem a hovädzieho dobytka. Viac sa dozviete aj o internetovej aplikácii PLIS, ktorá sprístupňuje informácie z oblasti plemenárskych služieb.

Vhodná starostlivosť o jalovičky predstavuje základ budúceho úspešného chovu dojníc. Ako však ukázali nedávne zistenia, produkciu jalovičiek počas prvej laktácie významne ovplyvňuje aj chovateľské prostredie ich matiek v poslednom štádiu teľnosti. Príspevok s názvom Podmienky chovu zasušených kráv a produkčné parametre ich jalovíc ponúka analýzu týchto faktorov, a to v konkrétnych podmienkach niektorých slovenských fariem.

So zvyšovaním produkčnej schopnosti dojníc sa lineárne zvyšuje aj zaťaženie prostredia vylúčeným dusíkom. Ako možno znížiť vysokú exkréciu dusíka, ako dosiahnuť správne vybilancovanie kŕmnej dávky a ktoré faktory treba dodržať pre zníženie negatívneho dopadu intenzívneho chovu dojníc na životné prostredie, o tom sa píše v článku s názvom Produkčná schopnosť dojníc.

Kukuričná siláž patrí medzi najvýznamnejšie energetické objemové krmivo, ktoré zohráva dôležitú stabilizačnú úlohu v kŕmnej dávke hovädzieho dobytka. V chemickom laboratóriu Odboru výživy VÚŽV Nitra priebežne monitorujú obsah jednotlivých živín a skúmajú i vplyv klimatických charakteristík na kvalitu produkcie kukuričných siláží v jednotlivých oblastiach Slovenska, a predbežné výsledky ponúkajú aj čitateľom tejto prílohy v príspevku s názvom Kvalita kukuričných siláží vo vzťahu k zrážkam a k teplotám.

Kedy je kukurica na siláž dostatočne zrelá? Odpovede na túto a aj na ďalšie otázky nájdete v článku s rovnomenným názvom.

Kvalitu fytomasy a produkčnú schopnosť viackomponentných ďatelinotrávnych miešaniek, prisiatych do trávneho porastu, využívaného v pasienkovom chove dojníc, hodnotili výskumníci na pasienkoch v katastri obce Slovenská Ľupča. Výsledky z trojročného pokusu zhrnuli v článkunázvom Kvalita fytomasy pasienkového porastu.

Prajem vám užitočné čítanie.

PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

 

dojnice-SK-min

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down