22.10.2021 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dojnice 2021

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
v našej jubilejnej už 10. špeciálnej prílohe Roľníckych novín s názvom DOJNICE vám tradične prinášame pestrú ponuku aktuálnych a inšpiratívnych odborných informácií.

Žiaľ, aj tento rok sa niesol v znamení pretrvávajúcej koronavírusovej pandémie a tiež v znamení úbytku producentov
mlieka a dojníc na Slovensku. Chovateľom, ktorí čelili ďalším problémom a výzvam, isto pribudli aj nové vrásky na čele. Okrem toho, že museli zabezpečiť chod živočíšnej výroby v stále sa meniacich podmienkach, riešili aj personálne problémy a zdravie pracovníkov, starajúcich sa o zvieratá. Prácu im neuľahčili ani zvýšené ceny kŕmnych zmesí či energií. A popritom spoľahlivo zabezpečovali plynulé fungovanie prevádzok a produkciu mlieka…

      O tom, akej štátnej pomoci by sa mohli dočkať, aké opatrenia a podpory v sektore dojníc by mali prispieť k stabilizácii poľnohospodárskej výroby, aby sa výrobcom poľnohospodárskych produktov poskytli určité istoty, prípadne aby sa kompenzovali negatívne dosahy pandémie, vás oboznámi príspevok z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

     To, ako pandemicka situácia ovplyvnila kontrolu úžitkovosti, zhodnotili Plemenárske služby SR, š. p. V ich článku nájdete aj prehľadne porovnanie vývoja stavov dojníc na Slovensku, priemernej úžitkovosti podľa plemien či porovnanie vývoja úžitkovosti a rôznych ukazovateľov podľa krajov v jednotlivých rokoch.

      Výživa zvierat je kľúčová pre zdravie, výkonnosť a produkciu. Akú úlohu v tom však zohráva stopový prvok jód? Prečo je dôležitý? A čo môže spôsobovať jeho nedostatok či nadbytok vo výžive dojníc? Odpovede na tieto otázky nájdete v príspevku odborníkov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre.

      Kvalita a kvantita produkcie surového kravského mlieka má veľký ekonomický význam pre producentov i spracovateľov mlieka a z nutričného hľadiska je dôležitá pre konzumentov. Ktoré faktory ju ovplyvňujú?  To objasňuje článok z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

      Životnú pohodu a produkciu dojníc zhoršuje bolesť, preto je dôležité vedieť ju rozpoznať čo najskôr. Prejavy správania sa, ktoré sa objavujú počas bolesti, sú však neraz ťažko rozpoznateľné. Autorkou veľmi zaujímavého príspevku o hodnotení bolesti na základe správania sa dojníc je mladá slovenská vedkyňa, pôsobiaca na univerzite vo Veľkej Británii.

     Dôležitosť ďatelinotrávnych miešaniek je často podceňovaná, a pritom pravé miešanky poskytujú široké možnosti. Ich odsúvanie na okraj záujmu je neopodstatnené. Prečo je to tak a aký potenciál sa v nich ukrýva? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v článku odborníkov z NPPC – Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva v Banskej Bystrici.

      Dôležitou zložkou krmiva pre prežúvavce – a to nielen ako zdroj energie a živín, ale aj ako regulačný faktor pre udržanie zdravia bachora a príjmu krmiva – je vláknina. O tom, ako obsah a kvalita vlákniny ovplyvňuje zdravie dojníc a produkciu mlieka, sa pojednáva v článku z Odboru výživy vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra.

     A neobišli sme ani často pertraktovanú tému emisií z chovu hospodárskych zvierat. Emisie na základe stavu zvierat na Slovensku vyhodnocoval Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra a Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave. To, k akým výsledkom sa odborníci z vyššie spomenutých ustanovizní dopracovali, sa dočítate pravé v špecializovanej prílohe Roľníckych novín.

Pri čítaní prílohy DOJNICE 2021 vám prajem užitočne strávený čas.

PATRÍCIA DOLEŠOVÁ

https://rno.sk/wp-content/uploads/2022/02/dojnice-min.pdf

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down