22.11.2011 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dôležitosť mikroklímy pre pohodu prasníc

Úspešný chov ošípaných je spojený s dosiahnutím optimálnych podmienok maštaľného prostredia, bez ktorých nie je možné naplno využiť rastovú schopnosť zvierat. Dnešné moderné typy ošípaných sú náročné na podmienky maštaľného prostredia, a bez dobrého ventilačného systému nie je možné dosiahnuť dobré podmienky pre ich chov.

Preto otázke zabezpečovania vhodnej mikroklímy a účinného vetrania ustajňovacích priestorov v objektoch pre chov ošípaných je potrebné venovať náležitú pozornosť. Optimálna mikroklíma je dôležitá nielen z hľadiska potrieb zvierat, ale i ľudí pracujúcich v maštali a tiež z hľadiska životnosti a funkčnej spoľahlivosti stavieb a technologických zariadení. 

Dôležitým ukazovateľom hygienického stavu prostredia chovu prasníc sú teplotno–vlhkostné podmienky v ustajňovacom objekte. Najdôležitejším parametrom mikroklímy je teplota, pretože ovplyvňuje produkciu a výdaj tepla ošípaných vzhľadom k stavu prostredia. 
Ošípané sa cítia najlepšie v prostredí, ktoré kladie najmenšie nároky na ich termoregulačný systém. Teplotné požiadavky (zóny teplotného komfortu) sa menia s vekom a hmotnosťou ošípaných a s podmienkami prostredia v používaných systémoch ustajnenia. Komfortná teplotná zóna je oblasť teplôt, v ktorej zviera nemusí vynakladať žiadne úsilie na udržanie svojej telesnej teploty. 
Pásmo tepelnej rovnováhy pre individuálne ustajnené ošípané je 20 - 22 °C a pre skupinovo ustajnené 16 - 18 °C. V objektoch pre zapúšťané a prasné prasnice sa ako požadované optimum uvádza rozsah teplôt 12 - 20 °C. Podľa nemeckých požiadaviek je pásmo optimálnych teplôt v rozsahu 15 - 22 °C, podľa švajčiarskych 10 - 16 °C, kanadských 10 - 21 °C a amerických dokonca 10 - 25 °C. V pôrodniciach prasníc sa ako optimum odporúčajú teploty vzduchu v rozmedzí 16 - 22 °C. Pásmo optimálnych teplôt podľa švajčiarskych požiadaviek je v rozsahu 16 - 18 °C, podľa kanadských požiadaviek 18 - 20 °C, podľa nemeckých 19 - 21 °C a podľa amerických 15 - 26 °C. 
Ing. ĽUBOMÍR BOTTO, CSc.,
Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Viac o dôležitosti mikroklímy pre pohodu prasníc sa dozviete z ROĽNÍCKYCH NOVÍN č. 46 a 47.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down