31.05.2022 | 06:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Dolná Krupá hostí 11. ročník  Celoslovenských dní poľa

V dňoch 7. a 8. júna 2022 sa tentoraz v Dolnej Krupej uskutoční v poradí 11. ročník Celoslovenských dní poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku na otvorenej ploche. Najmodernejšie technológie poľnohospodárskej prvovýroby, rekordný počet plodín a ich odrôd, pokusy vo výžive a ochrane rastlín, prezentácia živočíšnej výroby a poľnohospodárskej techniky, taktiež tematicky zamerané odborné semináre - na to všetko sa môžu tešiť návštevníci tohto významného podujatia. Na  prípravu 11. ročníka sme sa opýtali hlavných organizátorov - Ing. Martina Sedláčka, riaditeľa spoločnosti Profi Press – vydávajúcej týždenník Roľnícke noviny, Ing. Daniela Nádaského, riaditeľa PD Krupá - hostiteľa podujatia a Ing. Petra Hudeca – hlavného manažéra Celoslovenských dní poľa.

Hostiteľom 11. ročníka CDP je v tomto roku spoločnosť PD Krupá v Dolnej Krupej, okres Trnava. Predstavte vašu spoločnosť, jej zameranie.

D. Nádaský: História nášho poľnohospodárskeho družstva siaha do roku 1951, kedy tu bolo založené Jednotné roľnícke družstvo. Z novodobých čias za mienku stojí rok 2017, kedy do družstva vstúpila skupina Agrofert, konkrétne materská spoločnosť Agropodnik a. s. Trnava. Zmenou vlastníka nedošlo v samotnej výrobe k zásadným zmenám, aj naďalej je naše družstvo zamerané na tradičné plodiny rastlinnej výroby ako sú obilniny hlavne pšenica, ďalej repka, mak siaty, cukrová repa, pre potreby živočíšnej výroby si dorábame krmoviny. V živočíšnej výrobe sme zameraní na chov holštýnskeho dobytka s trhovou produkciou mlieka. Celkovo obhospodarujeme 2933 hektárov poľnohospodárskej pôdy v katastroch obcí Dolná Krupá, Horná Krupá a Bučany. Taktiež máme 22 hektárov vinohradov, z ktorých produkciu hrozna v posledných dvoch rokoch finalizujeme do výroby vína v spolupráci so spoločnosťou Víno Matyšák. Čo sa týka výrobných postupov snažíme sa uplatňovať najmodernejšie technológie v rámci presného poľnohospodárstva s cieľom skvalitniť a zefektívniť našu výrobu. Zamestnávame 62 ľudí najmä z Dolnej Krupej, čo nás radí medzi väčších zamestnávateľov v okolí. Čo ma naozaj teší je skutočnosť, že sa nám darí pritiahnuť mladých ľudí, ktorí tak dávajú perspektívu rastu nášho podniku do budúcnosti.

Prečo ste sa rozhodli organizovať celoslovenské stretnutie poľnohospodárov?

D. Nádaský: S výstavou Celoslovenské dni poľa sa ako dlhoročný poľnohospodár absolútne stotožňujem. Keď nás Martin Sedláček cez generálneho riaditeľa skupiny Agropodnik Trnava oslovil - považoval som to za veľkú česť hostiť a byť účastný na príprave tak veľkého podujatia akým nesporne Celoslovenské dni poľa sú. Výstava tohto rozsahu je v prvom rade zhromaždením odborníkov, ktorí sa seriózne venujú poľnohospodárstvu, nie je to žiadny jarmok s atrakciami. Výstavu považujem za skvelú príležitosť oživiť priame kontakty, vidieť sa, povymieňať si skúsenosti,  utužiť priateľstvá, čo je ohromný benefit tohto jedinečného podujatia. Na druhej strane je to ozajstná výzva pre vystavovateľov - chemikov, osivárov, hnojivárov, technikov - strojárov, odborníkov v oblasti živočíšnej výroby. Preto veľmi oceňujem spoluprácu so spoločnosťou Profi Press na príprave odrodových a technologických pokusov, na ktorých sa predovšetkým podieľa Peter Hudec, manažér Celoslovenských dní poľa.

Ako by ste zhodnotil podmienky prípravy pokusov, ktoré tvoria veľkú časť výstavy.

D. Nádaský: Keďže som agronóm, od začiatku som vnímal riziko založenia tak rozsiahleho množstva pokusov. Viem, o čom hovorím, keďže som sa v minulosti podieľal na príprave odrodových a chemických pokusov. Po odbornej stránke to vôbec nie je jednoduché, vyžaduje si to úsilie a osobné nasadenie. Zažil som roky, keď sme takéto pokusy museli znovu zakladať, či už pre zhoršené podmienky, počasie, atď. Jednoducho pokusy vo finále musia vyzerať! Reprezentujú nielen osivárov a chemikov, ale v prvom rade podnik, čo sa na ich realizáciu podujal. Dnes môžem konštatovať, že porasty v pokusoch sú na vysokej reprezentatívnej úrovni. Peter Hudec spolu s našim agronómom Lukášom Boledovičom a ďalšími ľuďmi odviedli fantastickú robotu, za čo im patrí uznanie. Od niektorých vystavovateľov mám referencie, že za jedenásť rokov Celoslovenských dní poľa nemali krajšie porasty. Do výstavy ale zostáva určitý čas, tak dúfam, že nejaká nepredvídaná nepriazeň, hlavne počasia, nezmarí všetko vynaložené úsilie. 

P. Hudec: Záujem o výstavu zo strany vystavovateľov, s ktorými sme sa pracovne stretli v polovici júla 2021, bol od začiatku veľký.Po výbere parcely pre výstavu sme sa okamžite pustili do prípravy pôdy. Po zdiskovaní strniska po predplodine, ktorou bola tvrdá pšenica, bol na parcelu aplikovaný a následne zapracovaný maštaľný hnoj. Koncom leta, v čase prípravy pôdy viackrát napršalo, čo podporilo vzchádzanie výmrvu pšenice. Dokázali sme tak eliminovať vzchádzanie výmrvu v pokusných plodinách. 

Viac sa dočítate v Roľníckych novinách.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down