04.11.2010 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Domáce zakáľačky po európsky

Ak si budete chcieť z doma chovanej svinky narobiť klobásky a jaterničky, budete musieť zabíjačku ohlásiť aspoň jeden pracovný deň vopred na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá uskutoční vyšetrenie na trichinellu, čiže svalovca. Vyplýva to zo zákona o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z. z., ktorý upravuje povinnosti chovateľa pri domácej zabíjačke ošípaných a hovädzieho dobytka.

Keďže sezóna domácich zabíjačiek sa už blíži, je dôležité, aby chovatelia boli oboznámení s ich povinnosťami. Podľa informácií Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) podmienkou každej domácej zakáľačky je, že získané produkty nesmú byť uvedené na trh, ale sú určené výlučne pre vlastné zásobovanie chovateľa, pretože u zabitých ošípaných nie je vykonaná kompletná veterinárna prehliadka úradným veterinárnym lekárom.
„Ak však chovateľ neohlási zabíjanie hovädzieho dobytka a ošípaných na súkromné domáce použitie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred, dopúšťa sa priestupku podľa § 48 ods. 1 písm. ag) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, za ktorý možno uložiť v priestupkovom konaní pokutu podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia až do výšky 663,88 eura. V blokovom konaní možno za tento priestupok uložiť pokutu do 300 eur,“ upozorňuje MVDr. Milan Matuš, vedúci kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR. 
O povinnostiach chovateľov v súvislosti so zakáľačkami sa dozviete viac na stránkach Roľníckych novín č. 45.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down