01.07.2011 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Domáci vinári nebudú konkurencieschopní

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku odmieta návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov ako celok. Predkladaný návrh zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov je v rozpore s nariadeniami Európskej únie a v prípade jeho schválenia parlamentom ho vinári právne napadnú.

Ako vyplýva zo správy EÚ o sadzbách dane z alkoholu a alkoholických nápojov, ani zo strany EÚ neexistuje snaha valorizovať sadzby spotrebných daní na alkoholické nápoje a už vôbec nie meniť ich štruktúru a spôsob zdanenia. Únia uprednostňuje nápoje s nižším obsahom alkoholu voči liehovinám aj formou minimálnej spotrebnej dane. Návrh slovenského zákona však tento princíp nerešpektuje a poškodzuje tak slovenských výrobcov vína a s návrhom spotrebnej dane 40 eur/hl ich robí doslova nekonkurencieschopnými.
Návrh zákona je účelovo navrhnutý tak, aby spôsobil nekonkurencieschopnosť slovenských vinárov. Za predkladaným návrhom jednoznačne vidieť lobing jednej liehovarníckej firmy, ktorá už podobným spôsobom - nevhodným zákonom - zlikvidovala na Slovensku malé pálenice.
Ak by na likvidáciu slovenských výrobcov nestačila navrhovaná sadzba, zákon ich likviduje aj ďalším spôsobom – ak chcú uvádzať víno do obehu a používať pritom daňové sklady, musia zložiť štátu peniaze za spotrebnú daň dopredu ako finančnú zábezpeku. Výrobcovia, ktorí naraz odpredajú celú svoju produkciu vína, napríklad na ďalšie spracovanie, tak budú po dobu troch mesiacov úverovať štátny rozpočet a hotovosť, napríklad na výplaty miezd alebo investície do výstavby vinohradov, im bude chýbať.
Úplným klamstvom sú tvrdenia, ako spotrebná daň znevýhodní dovozcov vína. Práve naopak, tí totiž budú mať jedinú povinnosť - odviesť štátu spotrebnú daň 40 eur/hl. Naproti tomu, slovenskí výrobcovia budú musieť viesť zložitú administratívu, overovať meradlá objemu, čo ich bude stáť ďalších 30 – 40 eur/hl, takže cenu vína budú musieť zvýšiť nie o 40 eur/hl, ale minimálne o 70 – 100 eur/hl.
Navrhnutý zákon je prísnejší aj na malovýrobcov vína, pretože znižuje definíciu malého výrobcu vína maximálne na 250 hl ročnej produkcie vína, hoci v súlade so smernicou EÚ je malým výrobcom vína osoba, ktorá vyrába v priemere menej ako 1 000 hl vína ročne. Návrh zákona teda zvyšuje okruh výrobcov vína, ktorí by mali byť zaťažení okrem povinnej administratívy vyplývajúcej z vinohradníckej a vinárskej legislatívy aj administratívou vyplývajúcou z predloženého návrhu zákona.
Pochybné je aj ustanovenie § 64, z ktorého sa vydedukovať, že sa rovnako vzťahuje aj na iné fermentované nápoje. Tvorcovia návrhu zákona by si mali uvedomiť, že víno vyrobené vinárom je vínom vyrobeným mimo režimu pozastavenia dane, kedy daňová povinnosť vzniká vyrobením predmetu dane. Keďže víno je definované ako tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 2204, 2005 a 2206 a už od obsahu alkoholu 1,2 % objemu, potom každému vinárovi vznikne daňová povinnosť z každého množstva vyrobeného nad 1 000 litrov, hoci bude obsah alkoholu len niečo nad 1,2 % objemu, pričom objem takto kvasiaceho nápoja bude zväčšený teplom vznikajúcim pri kvasnom procese a tiež prítomnosťou kvasníc a iných prímesí, ktoré sa pri stáčaní vína po ukončení kvasného procesu odfiltrujú a ako také nemôžu byť predmetom dane. Zásadnou otázkou je, kto a ako skontroluje vinárov, koľko vína vyrobili v skutočnosti a kto a ako zabráni tomu, aby svoje víno v tichosti nepredávali bez zaplatenia spotrebnej dane.
Ministerstvo financií neváha používať populistické kroky v snahe presadiť tento návrh zákona, kde sľubuje slovenským vinohradníkom a vinárom navrátenie časti finančných prostriedkov. To však nie je možné kvôli nariadeniu EÚ o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktoré takúto podporu zakazuje. Uznáva to aj ministerstvo financií, ktoré doteraz nepredložilo ani jeden návrh, ako by sa mohli peniaze slovenským vinohradníkom a vinárom vrátiť a okrem sľubu prezentovaného pred médiami, neurobilo v tejto veci ani len náznak nejakého návrhu. Návrh zákona na výber spotrebnej dane a likvidáciu slovenských vinárov však pripravilo v priebehu jedného mesiaca. Zaujímavým faktom je, že ho ministerstvo financií Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku neposkytlo ani na pripomienkovanie.

Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down