08.07.2014 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Domácnosť má zvýhodnenú sadzbu

Väčšina prevádzkovateľov slovenských páleníc ešte nezačala svoju tohtoročnú činnosť. Pestovatelia ovocia sa totiž mylne domnievajú, že vypálené množstvo alkoholu - maximálne 43 litrov na domácnosť, na ktoré si môžu uplatniť zníženú sadzbu spotrebnej dane, sa viaže na kalendárny rok.

TRENČÍN. "Nie je to tak, do úvahy sa berie obdobie od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka. Pestovateľ si môže dať vypáliť alkohol vo viacerých páleniciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domácnosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je 43 litrov," upozornila hovorkyňa Colného úradu Trenčín Renáta Peťovská. Dodala, že domácnosť tvoria osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
"V prípade, že pestovateľ stanovené množstvo prekročí a neoznámi to prevádzkovateľovi pálenice, po celkovom vyhodnotení výrobného obdobia a spracovaní údajov dostane pokutu. Za prekročený objem alkoholu je povinný predložiť daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň," upozornila R. Peťovská. Zdôraznila, že v takých prípadoch sú pestovatelia povinní splniť obe povinnosti.

"Jednak predložiť daňové priznanie a potom zaplatiť daň, lebo ak nie je splnená čo i len jedna povinnosť, napríklad zákazník síce zaplatí daň, ale opomenie podať daňové priznanie, nasleduje ďalšia sankcia."
Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici ovocia nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh.
 V trenčianskom regióne sa nachádza 56 pestovateľských páleníc, ich služby využíva za sezónu viac ako 30 000 pestovateľov. Za porušenie predpisov je ukladaných 100 - 200 pokút za výrobné obdobie, najčastejšie práve za prekročenie limitu množstva liehu, na ktorý je možné v jednom výrobnom období uplatniť zníženú sadzbu dane. V tomto prípade porušenia predpisov zákon určuje výšku pokuty s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu do 166 eur.

(tasr)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down